Skip to main content
Hodnotiaca správa
| Miro Bednár

Na tejto stránke si môžete stiahnuť a pozrieť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok. Správa sa predkladá vždy za uplynulý školský rok. Schvaľuje ju Rada školy a VÚC Prešov. Správa je vo formáte PDF

Školský rok 2022/2023

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17 Sprava-strana18 Sprava-strana19 Sprava-strana20 Sprava-strana21 Sprava-strana22 Sprava-strana23 Sprava-strana24
Sprava-strana25 Sprava-strana26 Sprava-strana27 Sprava-strana27 Sprava-strana27 Sprava-strana27

 

Školský rok 2021/2022

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17 Sprava-strana18 Sprava-strana19 Sprava-strana20 Sprava-strana21 Sprava-strana22 Sprava-strana23 Sprava-strana24
Sprava-strana25 Sprava-strana26 Sprava-strana27

 

Školský rok 2020/2021

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17 Sprava-strana18 Sprava-strana19 Sprava-strana20 Sprava-strana21 Sprava-strana17 Sprava-strana18 Sprava-strana19

 

Školský rok 2019/2020

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17 Sprava-strana18 Sprava-strana19 Sprava-strana20 Sprava-strana21

 

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17 Sprava-strana18 Sprava-strana19 Sprava-strana20 Sprava-strana21 Sprava-strana22

 

Školský rok 2017/2018

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17 Sprava-strana18 Sprava-strana19 Sprava-strana20 Sprava-strana21 Sprava-strana22

 

Školský rok 2016/2017

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17 Sprava-strana18 Sprava-strana19 Sprava-strana20 Sprava-strana21 Sprava-strana22

 

Školský rok 2015/2016

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17 Sprava-strana18 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19

 

Školský rok 2014/2015

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17 Sprava-strana18 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19

 

Školský rok 2013/2014

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17 Sprava-strana18 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19

 

Školský rok 2012/2013

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17 Sprava-strana18 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19

 

Školský rok 2011/2012

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17 Sprava-strana18 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19

 

Školský rok 2010/2011

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17

Sprava-strana18

Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19

 

Školský rok 2009/2010

 

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17

Sprava-strana18

Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19
Sprava-strana19

 

Školský rok 2008/2009

 

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17

Sprava-strana18

Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19
Sprava-strana19

 

Školský rok 2007/2008

 

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17

Sprava-strana18

Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19 Sprava-strana19
Sprava-strana19 Sprava-strana19

 

Školský rok 2006/2007

 

 

Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

Sprava-strana12

Sprava-strana13

Sprava-strana14

Sprava-strana15

Sprava-strana16

Sprava-strana17

Sprava-strana18

Sprava-strana19

 

Školský rok 2005/2006

adobe Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2005/2006


Sprava-strana01

Sprava-strana02

Sprava-strana03

Sprava-strana04

Sprava-strana05

Sprava-strana06

Sprava-strana07

Sprava-strana08

Sprava-strana09

Sprava-strana10

Sprava-strana11

 

Školský vzdelávací program.

 

Jednotlivé programy sú zverejnené v súboroch PDF a RTF. Na prečítanie PDF potrebujete Adobe Acrobat Reader, súbor RTF prečítate napr. v programe Word, Writer ...

Školský vzdelávací program pre odbor 5356 6 zdravotnícky asistent adobe Škvzp-za.pdf (pdf, 3,89 MB) rtf Škvzp-za.rtf (rtf, 14, 02 MB)

Škoslký vzdelávací program pre odbor 5371 3 sanitár adobe  Škvzp-sanitar.pdf (pdf, 0,60MB) rtf Škvzp-sanitar.rtf (rtf, 2,54 MB)