Skip to main content
Zloženie predmetových komisií
| Táňa Pavlíková
Školská predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov

Predseda PK : Mgr. Jana KURUCOVÁ

Členovia:

 • Mgr. Bednár Miroslav - MAT
 • Mgr. Eva Bednárová - MAT
 • Mgr. Jana Kurucová - SJL
 • Ing. Čopík Stanislav, PhD. – MAT, INF
 • Mgr. Husárová Tatiana – ANJ
 • Mgr. Litvínová Lenka – TSV
 • Mgr. Čopíková Zuzana – ANJ, BIO
 • Mgr. Machová Iveta – NEJ, ETV
 • Mgr. Vagašová Mária – NAV, LAT, AZD, DEJ
 • RNDr. Škodyová Dáša – FYZ, CHE
 • Mgr. Slaninová Lenka - ANJ, OBN
Školská predmetová komisia ošetrovateľstva

Predseda PK: PhDr. Andrea ZORIČÁKOVÁ

Členovia:

 • Mgr. Cimermanová Lýdia – OŠS, PRP, SAC
 • Mgr. Dunajčanová Jana – OŠS, OTY, OSE
 • PhDr. Faixová Daniela – OŠS, OTY, OSE, PPK
 • Mgr. Dobrovská Mária – OŠS, OTY, OSE, PPK
 • Mgr. Hrivíková Zuzana – OŠS, OTY, OSE
 • PhDr. Kakalejčíková Andrea – OŠS, OTY, PRP
 • PhDr. Kokoruďová Jana – OŠS, OSE, ZDR, ZKC
 • Mgr. Lopuchová Ľuboslava – OŠS, OTY, OZS
 • Mgr. Macková Bibiana - OŠS, SAN, SAC, ZDE, PPK
 • PhDr. Melicharová Jana – OŠS, OTY, PPK
 • Mgr. Litomerická Zuzana – OŠS, OTY, OZS 
 • Mgr. Myšičková Andrea– OŠS, OSE, PPK
 • PhDr. Pavlíková Tatiana – OŠS
 • PhDr. Rothová Jana – OŠS, OTY, ANF
 • Mgr. Slobodová Miloslava – OŠS, OSE, PPK
 • PhDr. Takáčová Anna – OŠS, OSE, PRP, ANF
 • PhDr. Teplická Eva, MPH – OŠS, OSE, OTY, ANF, PPK, SAN
 • Mgr. Zahradníková Katarína – OŠS, OTY, OSE, ANF
 • PhDr. Andrea Zoričáková – OŠS, OTY
 • Mgr. Žihlavníková Valéria – OŠS, OTY, PRP
Školská predmetová komisia odborných klinických predmety

Predseda PK: Mgr. Zuzana Hrivíková - ZKC

Členovia:

 • MUDr. Hrivík Alexander – ZKC
 • MUDr. Mária Pompová - PAT
 • Mgr. Adriana Augustínová - PRL