Skip to main content
Zmluvy, objednávky, faktúry 2016
| Stano Čopík

Faktúry - december 2016

<td">Popis fakturačného plnenia

Číslo faktúry Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
116701424 vrátka za str.kup.  -478,8 RZ   22.11.2016 Le Cheque Bratislava 31396674
102016 odb.skúška elektro 1600 RZ 69/2016 22.11.2016 Lukáč Bohuš Popras 45326711
201601035 kancel.potreby 219,2 RZ 67/2016 1.12.2016 KP Plus Poprad 36475025
2016165 kopírka 300 RZ 68/2016 1.12.2016 N1Comp Poprad 35345292
602016 nájom TEV 356,4   71/2016 2.12.2016 Citybowling Poprad 36758949
2016166 notebook Acer 5100 RZ 70/2016 2.12.2016 N1Comp Poprad 35345292
2016666306 výkon PO, BOZP 140 RZ   5.12.2016 Majerčák Martin Poprad 45676178
7318542497 splátka plynu 752 RZ   5.12.2016 SPP Bratislava 35815256
716083516 hosting  75,17     5.12.2016 WebHouse Trnava 36743852
600366395 predplatné 15 RZ   3.12.2016 Slov.pošta B.Bystrica 36631124
600208791 predplatné 15 RZ   3.12.2016 Slov.pošta B.Bystrica 36631124
602007238 tonery 831,96   73/2016 7.12.2016 Abel Čadca 31634788
1600206 odb. prehl.plynu 305,04   75/2016 7.12.2016 Plynoservis Poprad 17286441
7401240160 vrátka za plyn -1744,17 RZ   7.12.2016 SPP Bratislava 35815256
8791179314 vucnet 131,45 RZ   7.12.2016 Tcom Bratislava 35763469
7791181671 vyúčtovanie tel. 51,2 RZ   7.12.2016 Tcom Bratislava 35763469
8791122158 internet-prístup 1,18 RZ   7.12.2016 Tcom Bratislava 35763469
2162220114 inštalácia kopírky 99   76/2016 7.12.2016 Konica Bratislava 31338551
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   8.12.2016 MV SR Bratislava 151866
60102606 toner Minolta 62,6   72/2016 9.12.2016 Abel Čadca 31634788
2016051 brankar.nohavice 68,64   82/2016 9.12.2016 Florbal center Senec 46805516
########### poistenie budovy 117,01 RZ   9.12.2016 Generali Bratislava 35709332
2016060 sada vlajok 195   74/2016 9.12.2016 Gavytex Poprad 46661930
9160003052 ASC agenda 63     9.12.2016 ASC Bratislava 31361161
20160372 učebné pomôcky 319,79   77/2016 9.12.2016 ADUSPHARM Poprad 43775608
2016033 el.doska napaj. 90   78/2016 12.12.2016 Projector Rozhanov ce 50443330
2016171 multif.zariadenie 1296 RZ 81/2016 12.12.2016 N1Comp Poprad 35345292
2290088329 dodávka elektriny 356 RZ   12.12.2016 VSE Košice 44483767
21626862 publikácia 41,45     13.12.2016 Raabe Hostovice 35908718
2016010375 kancel.potreby 95,24 RZ 80/2016 13.12.2016 KP Plus Poprad 36475025
2016010374 viazačka,škartator 395,28 RZ 79/2016 13.12.2016 KP Plus Poprad 36475025
260112012 prebaľovací stôl 239,7   84/2016 14.12.2016 Azor Poprad 31678769
16050007 nábytok 385,9   83/2016 14.12.2016 Nábytok Prešov 31710174
116136132 strav. Kupóny 1727,54 RZ   15.12.2016 Le Cheque Bratislava 31396674
682016 nájom TEV 46,2   87/2016 16.12.2016 Citybowling Poprad 36758949
26234 popolník vonkajší 211,99   88/2016 19.12.2016 mmcité Trenčín 36320854
3711001162 Olympus fotoap. 254   85/2016 19.12.2016 NAY Poprad 35739487
206112016 knihy 146,7   86/2016 14.12.2016 Kníhkupectvo Kežmarok 36492922
5379516481 za mobil.popl. 45,97 RZ   15.12.2016 Ogange Bratislava 35697270
162387 kart.kalendáre 110,4   89/2016 19.12.2016 Pro Grup Sp.Nová Ves 36610607
3621602865 Magma 193,28 RZ   19.12.2016 AutoCont Žilina 36396222
2016178 spätný projektor 499 RZ 90/2016 20.12.2016 N1Comp Poprad 35345292
162279 kancel.potreby 145,8 RZ 91/2016 20.12.2016 MIVA Smižany 36704041
162280 hygien.potreny 343,81 RZ 93/2016 20.12.2016 MIVA Smižany 36704041
160100219 učebnice 975   94/2016 21.12.2016 Osveta Martin 31604676
20160799 toner 111,92   92/2016 22.12.2016 Majtech Poprad 32872127
2016183 komponenty VT 576 RZ 96/2016 22.12.2016 N1Comp Poprad 35345292
2016182 komponenty VT 576 RZ 95/2016 22.12.2016 N1Comp Poprad 35345292
2337 dvere biele 229,98   97/2016 22.12.2016 OBI Poprad  
161759 čistiace prostr. 423,91   99/2016 27,12,2016 Tatraglobal Poprad 36456756
2016010394 kancel.potreby 64,94 RZ 100/2016 27.12.2016 KP Plus Poprad 36475025
162311 hygien.potreny 628,01 RZ 98/2016 27.12.2016 MIVA Smižany 36704041

Faktúry - november 2016

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
16115856 stravovacie kupóny 2047,33 RZ   24.10.2016 LeCheque Dejeuner 31396674
11611011 MRP 20,17 RZ   2.11.2016 MRP Company Valaská 31582320
7253711746 splátka plynu 752 RZ   2.11.2016 SPP Bratislava 35815256
3270105783 predpl.časopisu 111,76     3.11.2016 Wolters Kluwer  31348262
342016 LED trubice 341,5 RZ   5.11.2016 Lukáč Bohuš Poprad 45326711
322016 zmena RMK 360 RZ   5.11.2016 Lukáč Bohuš Poprad 45326711
9707003015 ochrana budovy 12,28 RZ   10.11.2016 MV SR Bratislava 151866
5790241758 vucnet 131,45 RZ   8.11.2016 Tcom Bratislava 35763469
9790187739 prístup - internet 1,18 RZ   8.11.2016 Tcom Bratislava 35763469
7790244894 vyúčtovanie TH 41,64 RZ   8.11.2016 Tcom Bratislava 35763469
362016 žiarovky 46 RZ   7.11.2016 Lukáč Bohuš Poprad 45326711
500263 koberec 205,92   61/2016 15.11.2016 Interier Invest Poprad 36190381
2290088329 náklady na dopravu 20 RZ   14.11.2016 VSE Košice 44483767
2290088329 montáž 8,1 RZ   14.11.2016 VSE Košice 44483767
3621602303 Magma 193,28 RZ   27.10.2016 AutoCont Žilina 36396222
2016154 VT 342 RZ   15.11.2016 N1Comp Poprad 35345292
2016027 oprava projektora 250   62/2016 18.11.2016 Projector services Rozhanovce 50443330
5375141535 za mobil.telef. 46,09 RZ   15.11.2016 Orange Bratislava 35697270
2290088329 el.energia 380,4 RZ   14.11.2016 VSE Košice 44483767
950161612 Sanet 150 RZ   22.11.2016 Sanet Bratislava 17055270
516173335 vodné, stočné 494,16 RZ   22.11.2016 PVPS Poprad 36500968
  čistiace prostr. 362,06 RZ   28.11.2016 Tatraglobal Poprad 36456756
116127149 stravovacie kupóny 2756,78 RZ   25.11.2016 LeCheque Dejeuner 31396674
1413112016 prevádz.stroje 696,4   64/2016 28.11.2016 Mercury Market Poprad 36501891
1414112016 umyvadlo, skrinky 174,97   63/2016 28.11.2016 Mercury Market Poprad 36501891
201610050 vložné 15,5     28.11.2016 IALF Lukačovce 42334829

Faktúry - október 2016

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO  
2201609140 pracovné odevy 159,29   52/2016 27.9.2016 KADO Spišská Teplica 32880219
2016010275 kancelárske potreby 259,61 RZ   3.10.2016 KP Plus Poprad 36475025
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   6.10.2016 MV SR Bratislava 151866
116104434 stravovacie kupóny 2302,36 RZ   3.10.2016 Le Cheque Bratislava 31396674
7283616094 splátka plynu 752 RZ   5.10.2016 SPP Bratislava 35815256
789311151 telef.poplatky 40,31 RZ   7.10.2016 Tcom Bratislava 35763469
5789308255 vucnet 131,45 RZ   7.10.2016 Tcom Bratislava 35763469
6789253237 internet prístup 1,18 RZ   7.10.2016 Tcom Bratislava 35763469
201600545 servisné poplatky 66,39 RZ   10.10.2016 Slov.nár.knižnica Martin 36138517
160312 účastnícky poplatok 55     13.10.2016 Racio Education  36330035
16184 revízia hasiacich prístr. 84,96 RZ   17.10.2016 Gardošová Kežmarok 35216417
2290088329 dodávka elektriny 273,64 RZ   12.10.2016 VSE Košice 44483767
3621602148 Magma 25,49 RZ   13.10.2016 AutoCont Žilina 36396222
216100125 ISPIN 387,14 RZ   13.10.2016 Asseco Bratislava 602311
292016 trubuce LED 375,5   55/2016 17.102016 Bohuslav Lukáč Poprad 45326711
5370762939 mobilné tel.popl. 45,97 RZ   15.10.2016 Orange Bratislava 35697270
16050005 kancelársky nábytok 242,78   56/2016 20.10.2016 Nábytok Prešov 31710174
2201610004 účastnícky poplatok 40     20.102016 Akadémia vzdelávania 47337494
161820 hygienický matriál 186,67 RZ   21.102016 MIVA Market Smižany 36704041

Faktúry - september 2016

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
116093179 stravovacie kupóny 2557,38 RZ   2.9.2016 Le Cheque Dejeuner 31396674
161155 čistiaceprostriedky 410,84 RZ   2.9.2016 Tatraglobal Poprad 36456756
12641706 fúrik, naradie 157,97   obj. 6.9.2016 OBI Poprad  
160849 údržbarský materiál 345,56   obj. 6.9.2016 Bytox Poprad 36705381
160848 brúska 78,76   obj. 6.9.2016 Bytox Poprad 36705381
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   8.9.2016 MV SR Bratislava 151866
161471 utierky hygienické 448,76 RZ obj. 8.9.2016 MIVA Market Smižany 36704041
161467 xerog. Papier 145,8 RZ obj. 8.9.2016 MIVA Market Smižany 36704041
7208761510 splátka plynu 752 RZ   8.9.2016 SPP Bratislava 35815256
9788374585 vucnet 131,45 RZ   7.9.2016 Tcom Bratislava 35763469
6788322303 internet-prístup 1,18 RZ   8.9.2016 Tcom Bratislava 35763469
9788377290 vyúčtovanie TP 45,37 RZ   8.9.2016 Tcom Bratislava 35763469
516156676 vodné, stočné 384,34 RZ   12.9.2016 VEOLA Poprad 36500968
2290088329 dodávka elektriny 164,66 RZ   13.9.2016 VSE Košice 44483767
161523 hygienické utierky 114,31 RZ obj. 13.9.2016 MIVA Market Smižany 36704041
2016121 projektor 404 RZ obj. 19.9.2016 N1 Comp Poprad 35345292
160539 revízia alarmu 97,87 RZ obj. 19.9.2016 Kelcom Poprad 31687342
5916029691 finančný spravodajca 26,4     20.9.2016 Poradca podnikateľa 31592503
5110065287 poistenie budovy 117,01 RZ   20.9.2016 Generali Bratislava 35709332

Faktúry - august 2016

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
16020 oprava učebne F-CH 83540 zmluva   1.8.16 Praktik Poprad 14344297
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   9.8.16 MV SR Bratislava 151866
7323423249 splátka plynu 752 RZ   9.8.16 SPP Bratislava 35815256
2016010213 kancelárske potreby 108,07 RZ   9.8.16 KP Plus Poprad 36475025
216070168 SPIN 387,14 RZ   13.8.16 Asseco Bratislava 602311
2290088329 elektrina 158,83 RZ   10.8.16 VSE Košice 44483767
9787448539 vyúčt.telef.hov. 37,68 RZ   10.8.16 Tcom Bratislava 35763469
1787445554 vucnet 131,45 RZ   10.8.16 Tcom Bratislava 35763469
3787391888 internet prístup 1,18 RZ   10.8.16 Tcom Bratislava 35763469
3621601355 magma 193,28 RZ   10.8.16 AutoCont Žilina 36396222
5362052400 vyúčt.telef.hov. 46,62 RZ   15.8.16 Orange Bratislava 35697270
950161609 sanet 150 RZ   23.8.16 Sanet Bratislava 17055270
21615323 publikácia 41,35     23.8.16 Raabe Bratislava 35908718
20161367 windiws 282,72 RZ   23.8.16 EXE Bratislava 17321450
6112501374 kosačka 467,9   obj. 25.8.16 Mountfield Martin 36377147
6112501375 nožnice 51,5   obj. 25.8.16 Mountfield Martin 36377147
6782415801 účastnícky poplatok 10     26.8.16 SZU Bratislava  
862016 školenie 140   obj. 26.8.16 Jurtlak Poprad 37236741

Faktúry - júl 2016

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
5353356573 mobil.tel.účty 45,97 RZ   6.7.16 Orange Bratislava 35697270
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   8.7.16 MV SR Bratislava 151866
7323402899 splátka plynu 752 RZ   6.7.16 SPP Bratislava 35815256
2016010195 kanc.materiál 76,33 RZ   6.7.16 KP Plus Poprad 36475025
8786517936 telekom.služby 131,45 RZ   7.7.16 Tcom Bratislava 35763469
3786520966 telekom.služby 45,95 RZ   7.7.16 Tcom Bratislava 35763469
1786463960 internet prístup 1,18 RZ   7.7.16 Tcom Bratislava 35763469
2290088329 elektrina 234,23 RZ   11.7.16 VSE Košice 44483767
301600079 strava diet. 7,2 RZ   10.7.16 Dora Gastro Senica 43951121
1162207152 školské tlačiva 71,86 RZ   15.7.16 ŠEVT B.Bystrica 31331131
5357707680 mobil.tel.účty 46,17 RZ   20.7.16 Orange Bratislava 35697270
9160002377 ASC agenda 189 RZ   21.7.16 ASC Bratislava 31361161
3621601174 magma 25,49 RZ   21.7.16 AutoCont Žilina 36396222
7415957191 nedoplatok plynu 1197,67 RZ   22.7.16 SPP Bratislava 35815256

Faktúry - jún 2016

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO IČO
21609490 publikácia 41,35     26.5.16 Raabe Bratislava 35908718
2016010155 kancelárske potreby 57,65 RZ   1.6.16 KP Plus Poprad 36475025
160018 montáž žalúzií 177,26 RZ   3.6.16 Igor Kroták Malý Slavkov 37241761
116058497 stravovacie kupóny 2238,6 RZ   3.6.16 Le Cheque Dejeuner 31396674
7278550044 splátka plynu 752 RZ   3.6.16 SPP Bratislava 35815256
8785586621 vyúčtovanie telef.hov. 53,41 RZ   8.6.16 Tcom Bratislava 35763469
6785583482 vucnet 131,45 RZ   8.6.16 Tcom Bratislava 35763469
1785530375 internet prístup 1,18 RZ   8.6.16 Tcom Bratislava 35763469
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   10.6.16 MV SR Bratislava 151866
5720075949 poistenie 64 RZ   10.6.16 Generali Bratislava 35709332
2016035 revízia kotolne 162   obj. 14.6.16 REOP Poprad 36508501
2290088329 elektrina 281,26 RZ   8.6.16 VSE Košice 44483767
3841600510 prenájom priestorov 6,14   obj. 14.6.16 Mestský úrad Poprad 326470
3841600511 prenájom priestorov 8,1   obj. 14.6.16 Mestský úrad Poprad 326470
5110065287 poistenie 117,01 RZ   14.6.16 Generali Bratislava 35709332
2016084 PC komponenty 257 RZ   27.6.16 N1 Comp Poprad 35345292
2016083 PC, monitor 508 RZ   27.6.16 N1 Comp Poprad 35345292
2016135 BOZP, PO 75 RZ   23.6.16 Martin Majerčák Poprad 45676178

Faktúry - máj 2016

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
201609 za prevedené práce 226,8     27.4.16 Tatrametal PP Poprad 44932766
201608 oprava omietky, maľba 1541,77     27.4.16 Tatrametal PP Poprad 44932766
116046859 stravovacie kupóny 1919,82 RZ   29.4.2016 Le Cheque Dejeuner 31396674
2016010126 kancelárske potreby 55,12 RZ   2.5.16 KP Plus Poprad 36475025
7313422361 splátka plynu 752 RZ   2.5.16 SPP Bratislava 35815256
20160236 toner 87,6 RZ   2.5.16 Majtech Poprad 32872127
20160502 kancelárske potreby 259 RZ   3.5.16 VI-Ki Praktik Svit 37748301
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   5.5.16 MV SR Bratislava 151866
3621600259 Magma 193,28 RZ   5.5.16 AutoCont Žilina 36396222
4784603138 internet prístup 1,18 RZ   9.5.16 Tcom Bratislava 35763469
6784660557 vucnet 131,45 RZ   11.5.16 Tcom Bratislava 35763469
3784662826 telef.poplatky 42,3 RZ   11.5.15 Tcom Bratislava 35763469
221600454 prenájom zariadení 225,2 RZ   17.5.16 Datalan Bratislava 35810734
2290088329 dodávka elektriny 312,96 RZ   17.5.16 VSE Košice 44483767
35697270 za mobil.siete 45,99 RZ   18.5.16 Orange Bratislava 35697270
950161606 služby Sanet 150 RZ   23.5.16 Sanet Bratislava 17055270

Faktúry - apríl 2016

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
2016041 tonery 362,8 RZ   11.3.16 N1comp Poprad 35345292
2510499016 za komunálny odpad 328,9 RZ   23.3.16 Mesto Poprad  
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   4.4.16 MV SR Bratislava 151866
16050003 kancelárska stolička 127,8   obj. 4.4.16 Nábytok Prešov 31710174
7318384040 splátka plynu 752 RZ   11.4.16 SPP Bratislava 35815256
2016010089 kancelárske potreby 61,55 RZ   1.4.16 KP Plus Kežmarok 36475025
5783674648 internet-prístup 1,18 RZ   11.4.16 Tcom Bratislava 35763469
1783735031 vucnet 131,45 RZ   11.4.16 Tcom Bratislava 35763469
2783737193 vyúčtovanie tel.hovorov 38,93 RZ   11.4.16 Tcom Bratislava 35763469
21604661 publikácia 41,35   obj. 11.4.16 Dr.Raabe Bratislava 35908718
160448 čistiace prostriedky 397,44 RZ   11.4.16 Tatraglobal Poprad 36456756
20160401 hygienické potreby 503,52 RZ   11.4.16 VI-KI Praktik Svit 37748301
216040099 údržb SPIN 387,14 RZ   13.4.16 Asseco Solutions 602311
2290088329 dodávka elektriny 335,33 RZ   13.4.16 RWE Poprad 44483767
2016050 všeob.materiál 391 RZ   19.4.16 N1comp Poprad 35345292
160017 opravy 1087,68 RZ   19.4.16 Ičko-Malý Slavkov 37241761
3621600098 Magma 25,49 RZ   19.4.16 AutoCont Žilina 36396222
5344704940 za mobilné siete 46,05 RZ   19.4.16 Orange Bratislava 35697270
1042016 občerstvenie SF 620   obj. 19.4.16 Sv.Juraj - Sp.Sobota 44446934

Faktúry - marec 2016

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ IČO
116024503 stravovacie kupóny 2238,6   RZ   1.3.2016 Le Cheque dejeuner 31396674
2016016 sada vlajok 1185,4       1.3.2016 Gavytex Poprad 46661930
2016010042 kancelárske potreby 35,83   RZ   2.3.2016 KP Plus Poprad 36475025
9707003015 ochrana budovy 12,28 RZ     9.3.2016 MV SR Bratislava 151866
160356 zásobníky 12 RZ     13.3.2016 MIVA Market Smižany 36704041
7782804084 vyúčtovanie telef.hovorov 48,49 RZ     8.3.2016 TCOm Bratislava 35763469
9782801487 vucnet 131,45 RZ     8.3.2016 TCOm Bratislava 35763469
7782748463 prístup - internet 1,18 RZ     8.3.2016 TCOm Bratislava 35763469
342016 uteráky, utierky 311,1     obj. 8.3.2016 Fertex Poprad 30320186
7283489363 splátka plynu 752 RZ     8.3.2016 SPP Bratislava 35815256
516106747 vodné, stočné 324,2 RZ     8.3.2016 VEOLA Poprad 36500968
2290088329 za elektr.energiu 326,53 RZ     10.3.2016 VSE Košice 44483767
5340395463 za mobilné telef.hovory 46,35 RZ     22.3.2016 Orange Bratislava 35697270
47205046 výkon technika BOZP 75 RZ     23.3.2016 Majerčák Martin Poprad  
116031795 stravovacie kupóny 1601,04 RZ     23.32016 Le Cheque dejeuner 31396674
5110065287 poistenie budovy 117,01 RZ     23.3.2016 Generali Bratislava 35709332

Faktúry - február 2016

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ IČO
7193611546 splátka plynu 752 RZ   1.2.2016 SPP-Bratislava 35815256
16600711 publikácia 180,00     1.2.2016 Verlag Dashofer Bratislava 35730129
116013058 stravovacie kupóny 2238,6 RZ   2.2.2016 Le Cheque Bratislava 31396674
363516 členský poplatok 33 RZ   3.2.2016 SANET Bratislava 17055270
1702 účastnícky poplatok 40     3.2.2016 Akadémia vzdelav.Poprad 47337494
20160032 toner 64,89   obj. 3.2.2016 Majtech Poprad 32872127
32916074 za nájom 1 RZ   4.2.2016 Mesto Poprad 3226470
2016001 lyžiarský kurz 5010   obj. 5.2.2016 FIMAV SKI Veľká Lomnica 36470422
7781881596 vyúčtov.telef.hovorov 43,08 RZ   8.2.2016 Tcom Bratislava 35763469
7781879261 vucnet 131,45 RZ   8.2.2016 Tcom Bratislava 35763469
8781827669 internet-prístup 1,18 RZ   8.2.2016 Tcom Bratislava 35763469
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   10.2.2016 MV SR Bratislava 151866
1162201289 školské tlačiva 122,7   obj. 8.2.2016 ŠEVT B.Bystrica 31331131
2290088329 dodávka elektriny 48,34 RZ   10.2.2016 VSE Košice 44483767
51600642 publikácia 70,55     16.2.2016 Raabe Hostovice 35908718
5336117816 za mobil.siete 45,99 RZ   22.2.2016 Orange Bratislava 35697270
950161603 služby Sanet 150 RZ   22.2.2016 SANET Bratislava 17055270
407 účastnícky poplatok 20     23.2.2016 NÚCV Bratislava 699438
160275 TP Jumbo 309,14 RZ   24.2.2016 MIVA Smižany 36704041
160002 žaluzie 191,16 RZ   24.2.2016 IČKO Malý Slavkov 37241761

Faktúry - január 2016

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluvy Objed. Dátum doruč. Dodávateľ IČO
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   4.1.2016 MV SR Bratislava 151866
419542016 publikácia 49,5     4.1.2016 Ajfa+Avis Žilina 31602436
116002782 stravovacie kupóny 1601,04 RZ   8.1.2016 Le Cheque Bratislava 31396674
1521732 nájom NP 1 RZ   8.1.2016 Nemocnica Poprad 36513458
3780913359 internet-prístup 1,18 RZ   8.1.2016 Tcom Bratislava 35763469
1780966511 vyúčt.telef.hovorov 52,52 RZ   8.1.2016 Tcom Bratislava 35763469
6780964288 vucnet 131,45 RZ   8.1.2016 Tcom Bratislava 35763469
12974 mzdárske zákony 9,9     11.1.2016 Porada Bratislava 36670251
2290088329 dodávka elektriny 117,53 RZ   14.1.2016 VSE Košice 44483767
2016 členský poplatok Asoc.SZŠ 130     12.1.2016 Asociácia SZŠ Košice  
3621503346 magma 25,49 RZ   13.1.2016 AutoCont Žilina 36396222
160044 účastnícka poplatok 55     15.1.2016 Racio Prievidza 36330035
216010445 servis SPIN 387,14 RZ   18.1.2016 Asseco Bratislava 602311
7323303142 splátka plynu 752 RZ   15.1.2016 SPP Bratislava 35815256
5331820161 za mobilnú sieť 47,62 RZ   21.1.2016 Orange Bratislava 35697270
216001 LK - autobusová doprva 875   obj. 20.1.2016 SOGI - Hôrka pri Poprad 31954502
5041504775 predplatné 12,46     29.1.2016 Poradca Žilina 31592503
620 časopis Sestra 15     29.1.2016 VIUS Bratislava 47982594
30006 účastnícky poplatok 35     28.1.2014 Akadémia vzdelávania 47337494
29012016 účastnícky poplatok 35     28.1.2016 RVC Štrba 31954502
216010091 služby SPIN 964,51 RZ   21.1.2016 Asseco Bratislava 602311

Objednávky 2016

č. obj. Predmet objednávky Hodnota s DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Schválil
01/2016 stravovacie kupóny 2 500 € 4.1.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava Kilíšeková
02/2016 publikácia Mzdová účtovníč. 49,5 4.1.2016 Ajfa+Avis  Kilíšeková
03/2016 preprava LV 850 € 20.1.2016 Dušan Gildein Poprad Kilíšeková
04/2016 tonery   29.1.2016 Majtech Poprad Kilíšeková
05/2016 stravovanie,požičanie výstr. 5 000 € 29.1.2016 FIMAV SKI - Veľká Lomnica Kilíšeková
06/2016 publikácia 200 € 29.1.2016 Verlag Dashover Bratislava Kilíšeková
07/2016 školské tlačiva 100 € 3.2.2016 ŠEVT Banská Bystrica Kilíšeková
08/2016 stravovacie kupóny 2 500 € 8.2.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava Kilíšeková
09/2016 publikácia 50 € 8.2.2016 Dr.Raabe Bratislava Kilíšeková
10/2016 zásobníky TP Jumbo   16.2.2016 MIVA Market Smižany Kilíšeková
11/2016 žaluzie celotieniace 200 € 16.2.2016 Igor Kroták Malý Slavkov Kilíšeková
12/2016 stravovacie kupóny 2 500 € 22.2.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava Kilíšeková
13/2016 vlajky, zástavy 200 € 22.2.2016 Gavytex Poprad Kilíšeková
14/2016 kancelárske potreby   23.2.2016 KP Plus Poprad Kilíšeková
15/2016 zásobníky na utierky   25.2.2016 MIVA Market Smižany Kilíšeková
16/2016 uteráky, utierky 350 € 29.2.2016 Fertex Poprad Kilíšeková
17/2016 stravovacie kupóny 2 500 € 15.3.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava Kilíšeková
18/2016 PC komponenty   21.3.2016 Ing. Igor Demčak Poprad Kilíšeková
19/2016 kancelárske potreby 100 € 29.3.2016 KP Plus Poprad Kilíšeková
20/2016 kancelársky nábytok 300 € 29.3.2016 Nábytok Prešov Kilíšeková
21/2016 utierky Matic Soft   4.4.2016 Viki Praktik Svit Kilíšeková
22/2016 tonery   14.4.2016 Majtech Poprad Kilíšeková
23/2016 oprava kľučiek, dverí 200 € 12.4.2016 Igor Kroták Malý Slavkov Kilíšeková
24/2016 PC komponenty   12.4.2016 Ing. Igor Demčak Poprad Kilíšeková
25/2016 toner HP 1150   22.4.2016 Majtech Poprad Kilíšeková
26/2016 stravovacie kupóny 2 500 € 22.4.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava Kilíšeková
27/2016 kancelárske potreby   25.4.2016 Viki Praktik Svit Kilíšeková
28/2016 kancelárske potreby 100 € 25.4.2016 KP Plus Poprad Kilíšeková
29/2016 výmena dverí   25.4.2016 Tatrametal Poprad Kilíšeková
30/2016 oprava omietky   25.4.2016 Tatrametal Poprad Kilíšeková
31/2016 kancelárske potreby   27.5.2016 KP Plus Poprad Kilíšeková
32/2016 žalúzie celotieniace   27.5.2016 Igor Kroták Malý Slavkov Kilíšeková
33/2016 stravoavacie kupóny 2 500 € 26.5.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava Kilíšeková
34/2016 revízia tlakovej nádoby 200 € 13.6.2016 REOP Poprad Kilíšeková
35/2016 prenájom priestorov   1.6.2016 Mesto Poprad Kilíšeková
36/2016 prenájom priestorov   1.6.2016 Mesto Poprad Kilíšeková
37/2016 PC komponenty   20.6.2016 Ing. Igor Demčak Poprad Kilíšeková
38/2016 PC, monitor   20.6.2016 Ing. Igor Demčak Poprad Kilíšeková
39/2016 kancelárske potreby 100 € 25.7.2016 KP Plus Poprad Kilíšeková
40/2016 kosačka, bandaska 600 € 22.8.2016 Mountfield Poprad Kilíšeková
41/2016 Aku nožnice 50 € 22.8.2016 Mountfield Poprad Kilíšeková
42/2016 kuričský kurz 180 € 23.8.2016 Jurtlak Plus Poprad Kilíšeková
43/2016 stravovacie kupóny 2 500 € 23.8.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava Kilíšeková
44/2016 čistiace a hyg.potreby 500 € 30.8.2016 Tatraglobal Poprad Kilíšeková
45/2016 rebrík a údržb.náradie 200 € 5.9.2016 OBI Poprad Kilíšeková
46/2017 údržbarské náradie 500 € 5.9.2016 Bytox Poprad Kilíšeková
47/2016 brúska uhlová   5.9.2016 Bytox Poprad Kilíšeková
48/2016 .xerox papir   5.9.2016 MIVA Market Smižany Kilíšeková
49/2016 hygienický materiál   5.9.2016 MIVA Market Smižany Kilíšeková
50/2016 hygienický materiál   12.9.2016 MIVA Market Smižany Kilíšeková
51/2016 projektor Optima   19.9.2016 Ing. Igor Demčak Poprad Kilíšeková
52/2016 pracovné odevy 200 € 26.9.2016 Kado Poprad Kilíšeková
53/2016 toner   26.9.2016 Majtech Poprad Kilíšeková
54/2016 kancelárske potreby   27.9.2016 KP Plus Poprad Kilíšeková
55/2016 LED trubice 300 € 30.9.2016 Lukáč Bohuslav Poprad Kilíšeková
56/2016 kancelársky nábytok 250 € 19.10.2016 Nábytok Prešov Kilíšeková
57/2016 hygienický materiál   21.10.2016 MIVA Market Smižany Kilíšeková
58/2016 LED trubice 300 € 24.10.2016 Lukáč Bohuslav Poprad Kilíšeková
59/2016 zmena MRK -budova   24.10.2016 Lukáč Bohuslav Poprad Kilíšeková
60/2016 žiarovky LED 100 € 31.10.2016 Lukáč Bohuslav Poprad Kilíšeková
61/2016 koberec 200 € 11.11.2016 Interier Invest Poprad Kilíšeková
62/2016 oprava Hitachi   11.11.2016 Projektor services Košice Kilíšeková
63/2016 PC komponenty   11.11.2016 Ing. Igor Demčak Poprad Kilíšeková
64/2016 údržbarské náradie 200 € 21.11.2016 Mercury Market Poprad Kilíšeková
65/2016 umývadlo, skrinka pod 100 € 21.11.2016 Mercury Market Poprad Kilíšeková
66/2016 čistiace a hyg.potreby   25.11.2016 Tatraglobal Poprad Kilíšeková
67/2016 kancelárske potreby   25.11.2016 KP Plus Poprad Kilíšeková
68/2016 kopírka Minolta 300 € 25.11.2016 Ing. Igor Demčak Poprad Kilíšeková
69/2016 odb.prehl. El.zar., blezkoz. 1 600 € 21.11.2016 Lukáč Bohuslav Poprad Kilíšeková
70/2016 notebook Acer 5 000 € 25.11.2016 Ing. Igor Demčak Poprad Kilíšeková
71/2016 prenájom priestorov 200 € 25.11.2016 Citybowling Poprad Kilíšeková
72/2016 tonery   28.11.2016 Abel Computer Čadca Kilíšeková
73/2016 tonery   28.11.2016 Abel Computer Čadca Kilíšeková
74/2016 vlajky, zástavy 180 € 28.11.2016 Gavytex Poprad Kilíšeková
75/2016 odb.prehl.plyn.zar.   30.11.2016 Plynoservis Poprad Kilíšeková
76/2016 zákl.inšt.Minolty   1.12.2016 Konica Minolta Slovakia Kilíšeková
77/2016 zdravotnícky mater. 500 1.12.2016 Aduspharm Poprad Kilíšeková
78/2016 el.doska napájania   7.12.2016 Projektor services Košice Kilíšeková
79/2016 skartov., viazačka 400 7.12.2016 KP Plus Poprad Kilíšeková
80/2016 kancelárske potreby   12.12.2016 KP Plus Poprad Kilíšeková
81/2016 PC komponenty   12.12.2016 Ing. Igor Demčak Poprad Kilíšeková
82/2016 bran.frolbal.nohavice 80 9.12.2016 Maroš Takáč Frolbal centrum Kilíšeková
83/2016 kancelársky nábytok   13.12.2016 Nábytok Prešov Kilíšeková
84/2016 prebaľovacie pulty 200 13.12.2016 AZOR Poprad Kilíšeková
85/2016 fotoaparát Olympus   13.12.2016 NAY Poprad Kilíšeková
86/2016 knihy 150 14.12.2016 Knihkupectvo Kežmarok Kilíšeková
87/2016 prenájom priestorov   15.12.2016 Citybowling Poprad Kilíšeková
88/2016 popolník vonkajší 200 15.12.2016 MMCite2 Bratislava Kilíšeková
89/2016 kartičkový kalendár   15.12.2016 PRO GRUP - SNV Kilíšeková
90/2016 spätný projektor 400 15.12.2016 Ing. Igor Demčak Poprad Kilíšeková
91/2016 xerox   19.12.2016 MIVA Market Smižany Kilíšeková
92/2016 tonery   19.12.2016 Majtech Poprad Kilíšeková
93/2016 hygienický materiál   19.12.2016 MIVA Market Smižany Kilíšeková
94/2016 učebnice 900 20.12.2016 Vydavateľstvo Osveta Kilíšeková
95/2016 PC komponenty 600 20.12.2016 Ing. Igor Demčak Poprad Kilíšeková
96/2016 PC komponenty 600 20.12.2016 Ing. Igor Demčak Poprad Kilíšeková
97/2016 dvere biele 200 20.12.2016 OBI Poprad Kilíšeková
98/2016 hygienický materiál 500 26.12.2016 MIVA Market Smižany Kilíšeková
99/2016 čistiace a hyg.potreby 500 26.12.2016 Tatraglobal Poprad Kilíšeková
100/2016 kancelárske potreby 150 26.12.2016 KP Plus Poprad Kilíšeková

Zmluvy 2016

Zmluva č.01/2016 - Zmluva o dielo 22.6.2016

Zmluva č.02/2016 - Zmluva - úrazové poistenie žiakov

Zmluva č.03/2016 - Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy

Zmluva č.04/2016 - Majerčák