Skip to main content
Zmluvy, objednávky, faktúry 2018
| Stano Čopík

Faktúry 2018

December

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Obj. Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
2018083 odb. prehliadka 162     1.12.2018 REOP Poprad
801208791 predplatné 15 RZ   1.12.2018 Slov.pošta B.Bystrica
803366395 predplatné 15 RZ   1.12.2018 Slov.pošta B.Bystrica
20180302 učeb.pomôcky 384,61     3.12.2018 ADUSPharm Poprad
2018209 komponenty PC 454     3.12.2018 N1Comp Poprad
118124477 strav.kupóny 1828,74 RZ   3.12.2018 UP Slovensko Bratislava
184076 učeb.pomôcky 915     3.12.2018 Medihum Bratislava
184108 učeb.pomôcky 359,48     3.12.2018 Medihum Bratislava
2018207 server DELL 1599     3.12.2018 N1Comp Poprad
2018208 notebbok 1097     3.12.2018 N1Comp Poprad
20180282 dočasný pútač 276     3.12.2018 Siettex Vranov nad Topľou
8180025044 splátka plynu 716 RZ   3.12.2018 SPP Bratislava
2405898560 poistenie budovy 104,5 RZ   3.12.2018 Generali Bratislava
2018211 komponenty PC 551     6.12.2018 N1Comp Poprad
2018275 BOZP, PO 140 RZ   6.12.2018 Majerčák Poprad
8222003810 telekomun.popl. 76,98 RZ   6.12.2018 Tcom Bratislava
718082803 hosting maximum 75,17 RZ   6.12.2018 WebHouse Trnava
8222000884 telekomun.popl. 131,45 RZ   6.12.2018 Tcom Bratislava
8221929806 telekomun.popl. 1,18 RZ   6.12.2018 Tcom Bratislava
181583 čistiace prostr. 102,24     6.12.2018 Tatraglobal Poprad
2290088329 elektrina 335,63 RZ   11.12.2018 VSE Košice
#### pracovná doska 340,62     12.12.2018 OBI Poprad
20180309 učeb.pomôcky 250,96     13.12.2018 ADUSPharm Poprad
242018 oprava el.inštal. 256     13.12.2018 Lukáč Bohuš Poprad
180100175 učebnice 360     13.12.2018 Vydavateľstvo Osveta
18050005 kanc.nábytok 490     13.12.2018 Nábytok Prešov
18424142 parkov. Zábrana 409,32     13.12.2018 B2Partner Bratislava
19789 publikácia 10,9     13.12.2018 Porada Bratislava
14194724 telekomun.popl. 47,27 RZ   13.12.2018 Orange Bratislava
332018 florbalka 250     14.12.2018 Galajda Poprad
3201000019 poplatok 18 RZ   14.12.2018 SPP Bratislava
191311068 nástenné mapy 202,5     14.12.2018 Stiefel Bratislava
620 predplatné 15     15.12.2018 VIUS Bratislava
2018226 notebook 848     17.12.2018 N1Comp Poprad
182468 hyg.materiál 476,23     17.12.2018 MIVA Smižana
30180750 tonery 809,64     17.12.2018 SOVA SK Bratislava
118132095 strav.kupóny 2193,06 RZ   18.12.2018 UP Slovensko Bratislava
22012019 účast,poplatok 60     19.12.2018 RACIO Prievidza
1051803459 služby ver.zelene 53,88     19.12.2018 Brantner Poprad
352018 rozlišovacia vesta 28     19.12.2018 Galajda Poprad
182510 xerox papier 521,26     19.12.2018 MIVA Smižany
182502 hyg.materiál 238,36     19.12.2018 MIVa Smižany
180765 údržba bezp.zar. 51,65     18.12.2018 Kelcom Poprad
3621803078 Magma 193,28 RZ   20.12.2018 AutoCont Žilina
181693 čistiace prostr. 697,43     21.12.2018 Tatraglobal Poprad
18500478 koberec 163,76     21.12.2018 Interier Invest Poprad
2018010359 kanc materiál 259,31     21.12.2018 KP Plus Poprad
2018010366 kanc. Materiál 145,99     27.12.2018 KP Plus Poprad

November

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
7314040380 splátka plynu 716 RZ   1.11.2018 SPP Bratislava
3621802429 Magma 193,28 RZ   2.11.2018 AutoCont Žilina
2018010287 kanc.potreby 292,56     2.11.2018 KP Plus Poprad
9707003015 ochrana budovy 12,28 RZ   9.11.2018 MV SR Bratislava
1810488 evidencia majetku 20,17 RZ   10.11.2018 MRP Company Valaska
21885709 nosítka 233,05     12.11.2018 VMBal Ostrava Martinov
180500967 masky 25,18     12.11.2018 HomeGym Breclav
20112018 účast.poplatok 39     14.11.2018 Asociacia dprávcov registr.
8219988191 telekomun.služby 70,19 RZ   8.11.2018 Tcom Bratislava
8219919288 telekomun.služby 1,18 RZ   8.11.2018 Tcom Bratislava
8219985203 telekomun.služby 131,45 RZ   8.11.2018 Tcom Bratislava
2290088329 elektrina 325,4 RZ   10.11.2018 VSE Košice
29112018 seminár 60     23.11.2018 Racio Prievidza
20180080 OOPP 66     23.11.2018 Sarana Nitra
518174033 vodné, stočné 392,34 RZ   21.11.2018 PVPS Poprad
300020339 biolampa 126,99     27.11.2018 Time For ZOU Partizánske
950161812 sanet služby 150 RZ   19.11.2018 Sanet Bratislava
14194724 telef.poplatky 48,81 RZ   15.11.2018 Orange Bratislava
1800229 odb.prehl.plynu 403,8     19.11.2018 Plynoser vis Poprad
180811190 infra lampy 41,38     30.11.2018 Elektro Trade Kálnica
180110296 učebná pomocka 188     30.11.2018 Euronext Bratislava
############ kanc.potreby 302,37     30.11.2018 KP Plus Poprad

Október

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO
7323961814 splatka plynu 716 RZ   1.10.2018 SPP-Bratislava
2018800567 servisné poplatky 66,39     1.10.2018 Slov. nár.kniž. Martin
18162 revízia hasiac.prístrojov 115,32 RZ   2.10.2018 Gardošová Iveta Kežmarok
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   9.10.2018 MV SR Bratislava
8217994242 telekomunikačné služby 131,45 RZ   5.10.2018 Tcom Bratislava
8217926283 telekomunikačné služby 1,18 RZ   5.10.2018 Tcom Bratislava
8217997044 telekomunikačné služby 80,23 RZ   5.10.2018 Tcom Bratislava
1201809629 prenájom tlač.zariadenia 272,34 RZ   8.10.2018 Z+Mservis Bratislava
2290088329 elektrina 222,91 RZ   9.10.2018 VSE Košice
218100092 servisnéslužby 387,14 RZ   10.10.2018 Asseco Bratislava
2018172 PC + ND VT 456     10.10.2018 N1 Comp Poprad
181055950 žiacke lavice 496,9     5.10.2018 Daffer Prievidza
29102018 účastnícky poplatok 40     10.10.2018 Akadémia vzd.Poprad
180160295 knižné publikácie 313     10.10.2018 Vydavateľstvo Osveta
5476928681 telekomunikačné služby 46,41 RZ   15.10.2018 Orange Bratislava
22102018 účastnícky poplatok 60     17.10.2018 Racio Prievidza
2185335 brašny prvej pomoci 422,29     22.10.2018 VMBal Ostrava-Martinov
203582018 učebnice cudz.jazyka 1725     18.10.2018 Knihkupectvo Kežmarok
3621802189 magma 25,49 RZ   17.10.2018 AutoCont Žilina
3001602018 digit.učebná pomôcka 48     22.10.2018 Varia Print Komárno
118110504 stravovacie kupóny 2557,38 RZ   24.10.2018 UP Slovensko Bratislava
182051 hygien.potreby 542,15     24.10.2018 MIVA Market Smižany
200181368 office 262,8     22.10.2018 EXE Bratislava
201805 VO 360     22.10.2018 ARR Prešov

September

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
2018010209 kancel.materiál 551,18     31.8.2018  KP Plus Poprad
6782421702 účastn.poplatok 10     5.9.2018 SZU Bratislava
518154976 vodné,stočné 262,5 RZ   31.8.2018 PVPS Poprad
7299062533 splátka za plyn 716 RZ   3.9.2018 SPP Bratislava
8215946029 za telekomun.služby 1,18 RZ   6.9.2018 Tcom Bratislava
8216015341 vucnet 131,45 RZ   6.9.2018 Tcom Bratislava
8216017518 za telekomun.služby 68,77 RZ   6.9.2018 Tcom Bratislava
9707003015 ochrana budovy 12,28 RZ   10.9.2018 MV SR Bratislava
2018150 projektor+ lampa 570     11.9.2018 N1Comp Poprad
9180003627 asc agenda 63     10.9.2018 ASC Bratislava
2290088329 elektrina 128,86 RZ   11.9.2018 VSE Košice
2405898560 poistenie budovy 104,5 RZ   11.9.2018 Generali Bratislava
14194724 za telekomun.služby 46,35 RZ   17.9.2018 Orange Bratislava
118098239 stravovacie kupóny 3286,02 RZ   18.9.2018 UP Slovensko Bratislava
2018010242 kancel.materiál 277,54     28.9.2018 KP Plus Poprad
2018025 vlajky 287,9     20.9.2018 Gavytex Poprad
2018157 projektor 745     26.9.2018 N1Comp Poprad

August

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
2017097 PC HP 600 705 RZ   2.8.2017 N1 Comp Popprad 35345292
2017098 tonery 445 RZ   2.8.2017 N1 Comp Popprad 35345292
7328555294 splátka plynu 731 RZ   2.8.2017 SPP Bratislava 35815256
3621701323 MAGMA 193,28 RZ   3.8.2017 AutoCont Žilina 36396222
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   5.8.2017 MV SR Bratislava 151866
117084231 stravné kupóny 2415,7 RZ   8.8.2017 Le Cheque Bratislava 31396674
2290088329 dodávka elektriny 121,86 RZ   8.8.2017 VSE Košice 44483767
7798875667 internet 2,35 RZ   9.8.2017 Tcom Bratislava 35763469
6798930228 vucnet 131,45 RZ   9.8.2017 Tcom Bratislava 35763469
3798933280 telefonne poplatky 67,43 RZ   9.8.2017 Tcom Bratislava 35763469
171084 čistiace a dezinf.prostr. 204,1 RZ   14.8.2017 Tatraglobal Poprad 36456756
20171407 office Profesionál 282,72 RZ   16.8.2017 EXE Bratislava 17321450
21715645 za publikáciu 40,1     16.8.2017 RAABE Bratislava 35908718
14194724 mobil.telef.poplatky 46,53 RZ   16.8.2017 Orange Bratislava 35697270
950161709 služby Sanet 150 RZ   21.8.2017 Sanet Bratislava 17055270
2017108 Kingston  450 RZ   23.8.2017 N1 Comp Popprad 35345292
517155517 vodné, stočné 298,39 RZ   28.8.2017 PVPS Poprad 36500968

Júl

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
2018098 ND PC 798     19.6.2018 N1 Comp POPRAD
416956 komunálny odpad 328,9 RZ   28.6.2018 Mesto poprad
2018010152 kanc.materiál 141,37     6.7.2018 KP Plus Poprad
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   9.7.2018 MV SR Bratislava
7328770215 splátka plynu 716 RZ   6.7.2018 SPP Bratislava
5128 hustomer na moč 54,4     13.7.2018 Maurus MK Košice
1182207546 tlačiva 114,8     13.7.2018 ŠEVT B.Bystrica
8212113463 za telekom.služby 76,81 RZ   10.7.2018 Tcom Bratislava
8212111068 za telekom.služby 131,45 RZ   10.7.2018 Tcom Bratislava
8212048625 za telekom.služby 1,18 RZ   10.7.2048 Tcom Bratislava
218070087 servisné práce 387,14 RZ   11.7.2018 Asseco Bratislava
1800123 vysávač  241,25     12.7.2018 Rotary stone Poprad
2290088329 elektrina 204,91 RZ   13.7.2018 VSE Košice
182197 fonendoskop 74,2     10.7.2018 Medihum Bratislava
2018115 ND PC 798     17.7.2018 N1 Comp POPRAD
2018138 výkon funkcie PO 105 RZ   16.7.2018 Majerčák Poprad

Jún

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO
118054558 stravovacie kupóny 2848,84 RZ   25.5.2018 Le Cheque Dejeuner
5720075949 poistenie PC 64 RZ   22.5.2018 Generali Bratislava
950161806 služby poč.siete 150 RZ   17.5.2018 Sanet Bratislava
7328751775 splátka plynu 716 RZ   4.6.2018 SPP Bratislava
2405898560 poistenie budovy 104,5 RZ   5.6.2018 Generali Bratislava
8209986911 telekomunik. Služby 155,08 RZ   6.6.2018 Tcom Bratislava
8209920113 telekomunik. Služby 1,18 RZ   6.6.2018 Tcom Bratislava
8209984005 telekomunik. Služby 131,45 RZ   6.6.2018 Tcom Bratislava
9707003015 ochrana budovy 12,28 RZ   11.6.2018 MV SR Bratislava
518131839 vodné a stočné 480,28 RZ   6.6.2018 PVPS Poprad
2290088329 elektrina 246,34 RZ   11.6.2018 VSE Košice
180300166 batoh bexatec 111,81     12.6.2018 HomeGym Breclav
9180001288 ASC agenda 219     12.6.2018 ASC Applied Bratislava
18182510 časopis Škola 25     14.6.2018 Juris Dat Bratislava
14194724 vyúčtov.mob.telef. 46,17 RZ   18.6.2018 Orange Bratislava
3841800541 prenájom 11,28     19.6.2018 Mesto Poprad
2018097 tlačiareň 263,9     19.6.2018 N1Comp Poprad

Máj

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
7323859837 splátka plynu 716 RZ   1.5.2018 SPP Bratislava
180616 zápisníky, pera 922,2     8.5.2018 PRO GRUP Sp.N.VES
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   9.5.2018 MV SR Bratislava
8207973611 telekomunikačné služby 131,45 RZ   10.5.2018 Tcom Bratislava
8207911676 telekomunikačné služby 1,18 RZ   10.5.22018 Tcom Bratislava
180605 čistiace a hyg. Potreby 330,18     11.5.2018 Tatraglobal Poprad
180866 hygienické potreby 567,73     11.5.2018 MIVA Market Smižany
2290088329 dodávka elektriny 308,56 RZ   11.5.2018 VSE Košice
14194724 mobil.telef.popl. 42,82 RZ   15.5.2018 Orange Bratislava
18050003 kancelársky nábytok 244     17.5.2018 Nábytok Presov

Apríl

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ
2018043 vertikálne žalúzie 358,2     5.4.2018 Bendík Martin Poprad
72018 žiarovka LED 310     5.4.2018 Lukač Bohuš Poprad
180170 revízia systému RZS 77,18 RZ   5.4.2018 Kelcom Poprad
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   9.4.2018 MV SR Bratislava
2018058 závažie na žaluzie 15     9.4.2018 Bendík Martin Poprad
7298959129 splátka plynu 716 RZ   4.4.2018 SPP Bratislava
8205914525 telekomunikačné poplat. 1,18 RZ   9.4.2018 Tcom Bratislava
8205974289 telekomunikačné poplat. 131,45 RZ   9.4.2018 Tcom Bratislava
8205977173 telekomunikačné poplat. 70,15 RZ   9.4.2018 Tcom Bratislava
17042018 účastnícky poplatok 60     13.4.2018 Racio Prievidza
1201803250 za prenájom 197,12 RZ   13.4.2018 Z+M servis Bratislava
218040127 servis ISPIN 387,14 RZ   13.4.2018 Asseco Bratislava
2290088329 dodávka elektriny 353,74 RZ   13.4.2018 VSE Košice
3621800074 Magma 25,46 RZ   20.4.2018 AutoCont Žilina
118042677 strav.kupóny 2209,25 RZ   16.4.2018 UP Bratislava
14194724 telekomunikačné poplat. 47,85 RZ   18.4.2018 Orange Bratislava
2018010105 kancelársky materiál 159,67     26.4.2018 KP Plus Poprad
3621800247 Magma 193,28 RZ   30.4.2018 AutoCont Žilina

Marec

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma bez DPH Zmluva Objednávka Zmluva Dátum Dodávateľ
118022049 stravovacie kupóny 2071,62   RZ   1.3.2018 UP Slovensko Bratislava
7.18 maliarske a natier.práce 356,76       5.3.2018 Skokan Peter V.Slavkov
2018010048 kancelárska materiál 87,47       5.3.2018 KP Plus Poprad
2018045 PC komponenty 342,5       7.3.2018 N1-comp Poprad
7328693694 splátka plynu 716 RZ     5.3.2018 SPP Bratislava
8203994271 telekomunikačné služby 131,45 RZ     7.3.2018 Tcom Bratislava
8203997060 telekomunikačné služby 69,71 RZ     7.3.2018 Tcom Bratislava
8203930540 telekomunikačné služby 1,18 RZ     7.3.2018 Tcom Bratislava
16818 Bio roztok 150       8.3.2018 Bio enzym Poprad
10180006 poháre-trofeje 54       7.3.2018 Kontur Promotion Muraň
180480 hygienické potreby 453,41       14.3.2018 MIVA Market Smižany
121800754 prenájom zariadení 25,2 RZ     13.3.2018 Datalan Bratislava
2290088329 dodávka alektriny 307,73   RZ   13.3.2018 VSE Košice
2405898560 poistenie buodovy 104,5 RZ     15.3.2018 Generali Bratislava
9707003015 ochrana budovy 24,56 RZ     20.3.2018 MV SR Bratislava
14194724 telekomunikačné služby 46,41 RZ     16.3.2018 Orange Bratislava
52018 oprava svietidiel 200       21.3.2018 Lukač Bohuš Poprad
1020180109 krvný prášok 184,08       22.3.2018 Helago Bratislava
2018049 výkon funkcie PO,BOZP 105 RZ     25.3.2018 Majerčák Martin Poprad
118032611 stravovacie kupóny 2278,07 RZ     23.3.2018 UP Slovensko Bratislava
2018010074 kancelárska materiál 111,17       27.3.2018 KP Plus Poprad

Február

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ
2018010012 kancelársky materiál 255,44     1.2.2018 KP Plus Kežmarok
22018 maliarske a natier.práce 79,68     5.2.2018 Skokan Peter Veľký Slavkov
2201802005 účastnícky poplatok 40     5.2.2018 Akadémia vzdelávania
7298917112 splátka plynu 716 RZ   5.2.2018 SPP Bratislava
363518 služby Sanet 33 RZ   5.2.2018 Sanet Bratislava
2405898560 poistenie budovy 104,5 RZ   6.2.2018 Generali Bratislava
8201959385 za telekomun.služby 1,18 RZ   8.2.2018 Tcom Bratislava
8202021713 za telekomun.služby 131,45 RZ   8.2.2018 Tcom Bratislava
8202024412 za telekomun.služby 76,5 RZ   8.2.2018 Tcom Bratislava
218003 LK - doprava 875   01 12.2.2018 Dušan Gildein Hôrka
1201801187 inšttalácia zariadenia 120   08 14.2.2018 Z+M servis Bratislava
201809 LK - strava 920   03 14.2.2018 Zdena Žembova V.Lomnica
2018010 LK - lístky, zapožičanie 3720   02 14.2.2018 FIMAV SKI V.Lomnica
518104973 vodné, stočné 372 RZ   15.2.2018 PVPS Poprad
14194724 mobilné tel.poplatky 46,29 RZ   15.2.2018 Orange Bratislava
1182202264 školské tlačiva 35,1 RZ   19.2.2018 ŠEVT B.Bystrica
950161803 služby Sanet 150 RZ   19.2.2018 Sanet Bratislava
18500054 koberec 244   09 19.2.2018 Interier Invest Poprad

Január

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluvy Objed. Dátum doruč. Dodávateľ IČO
117042018 publikácia 54,9     8.1.18 Ajfa Žilina 31602436
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   10.1.18 MV SR Bratislava 151866
  telekomun.poplatky 1,18 RZ   8.1.18 Tcom Bratislava 35763469
8200066331 telekomun.poplatky 131,45 RZ   8.1.18 Tcom Bratislava 35763469
8200069794 telekomun.poplatky 75,62 RZ   8.1.18 Tcom Bratislava 35763469
2290088329 dodávka elektriny 330,2 RZ   9.1.18 VSE Košice 44483767
1721887 nájom nebyt.prostr. 1 RZ   9.1.18 Nemocnica Poprad 36513458
218010179 služby SPIN 964,51 RZ   10.1.18 Asseco Solutions 602311
606791 členský poplatok 200     10.1.18 Asociácia SZŠ  
1020180015 oprava figuríny 67,68     12.1.18 Helago Bratislava 47479256
18950142 predplatné 197,4     10.1.18 Verlag Dashofer 35730129
3621703304 Magma SP 25,49 RZ   11.1.18 AutoCont Žilina 36396222
14786 mzdárske zákony 9,99     15.1.18 Porada Bratislava 36670251
5436753725 za mobil.poplatky 55,75 RZ   15.1.18 Orange Bratislava 35697270
1182200624 školské tlačiva 96 RZ   18.1.18 ŠEVT   B.Bystrica 31331131
7430276263 nedoplatok za plyn 332,16 RZ   17.1.18 SPP Bratislava 35815256
218010608 služby SPIN 387,14 RZ   17.1.18 Asseco Solutions 602311
5041702197 publikácia 7,45     18.1.18 Poradca Žilina 31592503
180105 čistiace prostriedky 281,8 RZ   19.1.18 Tatraglobal Poprad 36456756
7328654793 splátka plynu 268,53 RZ   22.1.18 SPP Bratislava 35815256
18050001 kancelárska stolička 71     23.1.18 Nábytok Prešov 31710174
118011731 stravovacie kupóny 2071,62 RZ   24.1.18 UP Slovensko 31396674

Zmluvy 2018

Zmluva č.01/2018 - Zmluva servisná a materiálová

Výzva na predloženie cenovej ponuky 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky (PDF, 152 kB)

Zmluva o dielo - ukážka (PDF, 8002 kB) - zverejnená 20.9.2018

Sprievodná správa (RAR, 54 kB)

Súhrnná technická správa (RAR, 7 MB)

Statické posúdenie (RAR, 42 kB)

Celková situácia stavby (RAR, 280 kB)

Celková náklady stavby (RAR, 290 kB)

Stavebné riešenie (RAR, 5,3 MB)

Zdravotechnika (RAR, 350 kB)

Vykurovanie (RAR, 290 kB)

Elektroinštalácia a slaboprúd (RAR, 20 MB)

Zmluva ERASMUS (PDF, 5 MB)

Mandátna zmluva (PDF, 4 MB) - zverejnená 20.9.2018

Zmluva o dielo (PDF, 19 MB)