Skip to main content
Zmluvy, objednávky, faktúry 2017
| Stano Čopík

Faktúry - december 2017

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
2017010305 kancelár.potreby 121,3 RZ   1.12.2017 KP Plus Poprad 36475025
117122830 strav.kupony 1383,46 RZ   1.12.2017 Le Cheque Dejeuner 31396674
7112501518 AKU fukar 88     1.12.2017 Mountfield Poprad 36377147
700366395 noviny 15,3 RZ   1.12.2017 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
700208791 Romboid 15 RZ   1.12.2017 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
192017 sprac.projektu 3000 RZ   1.12.2017 Ing.Tibor Petrík St.Lubovňa 34312536
1046437727 prístup na inter. 1,18 RZ   6.12.2017 Tcom Bratislava 35763469
104703643 vucnet 131,45 RZ   6.12.2017 Tcom Bratislava 35763469
17050011 kanc.nábytok 794     8.12.2017 Nábytok Prešov 31710174
9104706627 telekomun.služby 84 RZ   6.12.2017 Tcom Bratislava 35763469
20170314 šzm 289,26     7.12.2017 Aduspharm Poprad 43775608
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   11.12.2017 MV SR Bratislava 151866
1700232 revízia plynu 375,84     5.12.2017 Plynoservis Poprad 17286441
2017171 PC komponenty 206,9 RZ   7.12.2017 N1 Comp Poprad 35345292
717084893 Hosting 75,17 RZ   5.12.2017 WebHouse Trnava 36743852
21727412 predplatné 41,45     8.12.2017 Raabe Hostovice 35908718
2290088329 dodávka elektriny 363,78 RZ   11.12.2017 VSE Košice 44483767
2017176 projektor 938 RZ   12.12.2017 N1 Comp Poprad 35345292
5917124 geodet.práce 954     11.12.2017 ZEKA Poprad 14281601
170101818 šatňové skrinky 1806,31     12.12.2017 Kovotyp Bratislava 35808705
6300191060 za vystavenie fa 18 RZ   12.12.2017 SPP Bratislava 35815256
23.2.7423 výkon funkcie PO 140 RZ   10.12.2017 Majerčák Martin Poprad 45676178
172427 hygienické potr. 330,52 RZ   15.12.2017 MIVA Market Smižany 36704041
2017010327 kanc.potreby 123,85 RZ   15.12.2017 KP Plus Poprad 36475025
14194724 za mobil.popl. 47,68 RZ   15.12.2017 Orange Bratislava 35697270
620 predplatné 15     18.12.2017 VIUS Bratislava 47982594
3621702883 Magma SP 193,28 RZ   19.12.2017 AutoCont Bratislava 36396222
10171717 tonery 986,28     19.12.2017 SOVA SK Bratislava 50661418
172476 toal.papier 69,01 RZ   19.12.2017 MIVA Market Smižany 36704041
120362017 sušiče rúk 2511,72     19.12.2017 Cleantec Wien 67524333
117131000 strav.kupóny 2415,7 RZ   20.12.2017 Le Cheque Dejeuner 31396674
1051703309 odvoz odpadu 94,34     21.12.2017 Brantner Poprad 36444618
1051703308 odvoz odpadu 79,34     21.12.2017 Brantner Poprad 36444618
222017 sprac.projektu 20280 RZ   21.12.2017 Ing.Tibor Petrík St.Lubovňa 34312536
172506 kalendáriky 81,6     22.12.2017 PRO GRUP SNV 36610607
2017010342 kanc.materiál 47,51 RZ   27.12.2017 KP Plus Poprad 36175025
2017186 PC komponenty 1036,8 RZ   27.12.2017 N1 Comp Poprad 35345292
7323758562 splátka plynu 731 RZ   27.12.2017 SPP Bratislava 35815256
20170085 OOPP 994     27.12.2017 Sarana Nitra 48298093
9000118110 za materiál 383,04     27.12.2017 OBI Bratislava  
2405476677 poistenie budovy 104,5 RZ   27.12.2017 Generali Bratislava 35709332

Faktúry - november 2017

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
117111091 stravovacie kupóny 2415,7 RZ   24.10.2017 Le Cheque Dejeuner 31396674
204062017 učebnice AJ 1425     2.11.2017 Knihkupectvo Kežmarok 36492922
34050215 publikácia 24,9     7.11.2017 Poradca Žilina 36371271
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   10.11.2017 MV SR Bratislava 151866
3280117174 publikácia 126,48     8.11.2017 Wolter Kluwer  Bratislava 31348262
7323737856 splátka plynu 731 RZ   2.11.2017 SPP Bratislava 35815256
11711125 softvér 20,17     6.11.2017 MRP Company Valaská 31582320
102818815 telekomunikačné 75,34 RZ   8.11.2017 Tcom Bratislava 35763469
7102815677 telekomunikačné 131,45 RZ   8.11.2017 Tcom Bratislava 35763469
1972701 stoličky 377     14.11.2017 ASCO Bratislava 35909790
3621702272 magma SP 193,28 RZ   2.11.2017 AutoCont Žilina 36396222
201700693 servisný poplatok 66,39 RZ   10.11.2017 Slov.nár.knižnica Martin 36138517
170056 žalúzie 597,6 RZ   14.11.2017 Igor Kroták Malý Slavkov 37241761
2290088329 dodávka elektriny 321,84 RZ   15.11.2017 VSE Košice 44483767
2017154 PC komponenty 634 RZ   6.11.2017 N1Comp Poprad 35345292
1411194724 za mobil.poplatky 46,53 RZ   16.11.2017 Orange Bratislava 35697270
572017 zasklenie 180     20.11.2017 Sklenárstvo Poprad 41298152
517175268 vodné, stočné 374,9 RZ   20.11.2017 PVPS Poprad 36500968
950161712 Sanet služby 150 RZ   20.11.2017 Sanet Bratislava 17055270
204792017 učebnice AJ 390     30.11.2017 Knihkupectvo Kežmarok 36492922
516173335 vodné, stočné 494,16 RZ   22.11.2016 PVPS Poprad 36500968
  čistiace prostr. 362,06 RZ   28.11.2016 Tatraglobal Poprad 36456756
116127149 stravovacie kupóny 2756,78 RZ   25.11.2016 LeCheque Dejeuner 31396674
1413112016 prevádz.stroje 696,4   64/2016 28.11.2016 Mercury Market Poprad 36501891
1414112016 umyvadlo, skrinky 174,97   63/2016 28.11.2016 Mercury Market Poprad 36501891
201610050 vložné 15,5     28.11.2016 IALF Lukačovce 42334829

Faktúry - október 2017

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO  
117100070 stravovacie kupóny 2553,33 RZ   26.9.17 Le Cheque Bratislava 31396674
171796 hygienický a kanc.tovar 419,69 RZ   5.10.17 MIVA Market 36704041
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   10.10.17 MV SR Bratislava 151866
7298833122 splátka plynu 731 RZ   3.10.17 SPP Bratislava 35815256
8100955734 vucnet 131,45 RZ   9.10.17 TCOM Bratislava 35763469
100895988 za telekom.služby 2,35 RZ   9.10.17 TCOM Bratislava 35763469
5100958813 za telekom.služby 70,64 RZ   9.10.17 TCOM Bratislava 35763469
2017135 projektor EPSON 390 RZ   10.10.17 N1Comp Poprad 35345292
2017010232 kancelárske potreby 313,84 RZ   10.10.17 KP Plus Poprad 36475025
2290088329 dodávka elektriny 256,56 RZ   11.10.17 VSE Košice 44483767
149 revízia has.prístrojov 127,8 RZ   11.10.17 Gardošová Iveta Kežmarok 35216417
217100126 servisné práce SPIN 387,14 RZ   11.10.17 Asseco Solutions Bratislava 602311
171367 čistiace a dez.prostriedky 245,27 RZ   13.10.17 Tatraglobal Poprad 36456756
2017026 čistenie žľabov a oprava 540     13.10.17 MMBstav Vernáv 47593083
21721179 predplatné 41,77     13.10.17 Raabe Hostovice 35908718
5423506828 za telekom.služby 46,47 RZ   13.10.17 Orange Bratislava 35697270
3621702059 Magma 25,49 RZ   17.10.17 AutoCont Žilina 36396222

Faktúry - september 2017

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
2405476677 poistenie budovy 104,5 RZ   4.9.2017 Generali Bratislava 35709332
732369874 splátka plynu 731 RZ   4.9.2017 SPP Bratislava 35815256
799861907 internet 2,35 RZ   7.9.2017 Tcom Bratislava 35763469
8799920826 telefónne poplatky 68,15 RZ   7.9.2017 Tcom Bratislava 35763469
799918070 vucnet 131,45 RZ   7.9.2017 Tcom Bratislava 35763469
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   10.9.2017 MV SR Bratislava 151866
2290088329 dodávka elektriny 134,23 RZ   12.9.2017 VSE Košice 44483767
14194724 mobil.telef.hovory 46,05 RZ   18.9.2017 Orange Bratislava 35697270
6782418986 účastnícky poplatok 10     18.9.2017 SZU Bratislava 165361
9170003448 ASC rozvrhy 73 RZ   29.9.2017 ASC Bratislava 31361161

Faktúry - august 2017

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
2017097 PC HP 600 705 RZ   2.8.2017 N1 Comp Popprad 35345292
2017098 tonery 445 RZ   2.8.2017 N1 Comp Popprad 35345292
7328555294 splátka plynu 731 RZ   2.8.2017 SPP Bratislava 35815256
3621701323 MAGMA 193,28 RZ   3.8.2017 AutoCont Žilina 36396222
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   5.8.2017 MV SR Bratislava 151866
117084231 stravné kupóny 2415,7 RZ   8.8.2017 Le Cheque Bratislava 31396674
2290088329 dodávka elektriny 121,86 RZ   8.8.2017 VSE Košice 44483767
7798875667 internet 2,35 RZ   9.8.2017 Tcom Bratislava 35763469
6798930228 vucnet 131,45 RZ   9.8.2017 Tcom Bratislava 35763469
3798933280 telefonne poplatky 67,43 RZ   9.8.2017 Tcom Bratislava 35763469
171084 čistiace a dezinf.prostr. 204,1 RZ   14.8.2017 Tatraglobal Poprad 36456756
20171407 office Profesionál 282,72 RZ   16.8.2017 EXE Bratislava 17321450
21715645 za publikáciu 40,1     16.8.2017 RAABE Bratislava 35908718
14194724 mobil.telef.poplatky 46,53 RZ   16.8.2017 Orange Bratislava 35697270
950161709 služby Sanet 150 RZ   21.8.2017 Sanet Bratislava 17055270
2017108 Kingston  450 RZ   23.8.2017 N1 Comp Popprad 35345292
517155517 vodné, stočné 298,39 RZ   28.8.2017 PVPS Poprad 36500968

Faktúry - júl 2017

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
2017137 výkon PO, BOZP 105 RZ   26.6.17 Martin Majerčák Poprad 45676178
2017041 vypracovanie projektu 360   06/2017 3.7.17 ARR PSK Prešov 37885341
2017010158 kancelársky materiál 100,18 RZ   3.7.17 KP Plus Poprad 36475025
7112700023 oprava kosačky 227,05     6.7.17 Mounfield Poprad 36377147
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   10.7.17 MV SR Bratislava 151866
217070061 servis SPIN 387,14 RZ   10.7.17 Asseco Bratislava 602311
7145688846 splátka plynu 731 RZ   10.7.17 SPP Bratislava 35815256
2017041 učebnice 770     10.7.17 EMT-PARAMEDIC Poprad 47070935
2290088329 dodávka elektriny 194,02 RZ   11.7.17 VSE Košice 44483767
6797948857 telekomunikačné popl. 68,57 RZ   11.7.17 Tcom Bratislava 35763469
8797890099 telekomunikačné popl. 3,53 RZ   11.7.17 Tcom Bratislava 35763469
9797945620 telekomunikačné popl. 131,45 RZ   11.7.17 Tcom Bratislava 35763469
1172207519 školské tlačiva 102 RZ   18.7.17 ŠEVT B.Bystrica 31331131
5410220617 služby Orange 48,49 RZ   17.7.17 Orange Bratislava 35697270
3621701073 Magma 25,49 RZ   18.7.17 AutoCont Žilina 36396222
730617 za služby SF 1056     30.6.17 Chata Pieniny Lesnica 36511552

Faktúry - jún 2017

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO IČO
117055338 stravovacie kupóny 2759,78 RZ   29.5.17 Le Cheque Dejeuner 31396674
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   10.6.17 MV SR Bratislava 151866
517130635 vodné a stočné 418,79 RZ   5.6.17 PVPS Poprad 36500968
6796907789 za telekomunikačné 1,18 RZ   7.6.17 Tcom Bratislava 35763469
7969662452 za telekomunikačné 131,45 RZ   7.6.17 Tcom Bratislava 35763469
8796965808 za telekomunikačné 76,44 RZ   7.6.17 Tcom Bratislava 35763469
171073 za hygienický mater. 136,9 RZ   8.6.17 MIVA Market Smižany 36704041
5720075949 poistenie 64 RZ   8.6.17 Genereli Bratislava 35709332
2405476677 poistenie budovy 104,5 RZ   8.6.17 Genereli Bratislava 35709332
2290088329 dodávka elektriny 239,26 RZ   8.6.17 VSE Košice 44483767
171100 hygienický materiál 95,26 RZ   12.6.17 MIVA Market Smižany 36704041
7112500644 strunová kosačka 200,5     16.6.17 Mountfield Poprad 36377147
3841700575 prenájom priestorov 8,71     15.6.17 Mesto Poprad 326470
5405883800 za mobilné poplatky 45,41 RZ   16.6.17 Orange Bratislava 35697270
7323637692 splátka plynu 731 RZ   21.6.17 SPP Bratislava 35815256
9170001982 ASC agenda 219 RZ   22.6.17 ASC Bratislava 31361161

Faktúry - máj 2017

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
117045828 stravovacie kupóny 2140,44 RZ   26.4.17 Le Cheque Bratislava 31396674
3621700212 Magma 193,28 RZ   28.4.17 AutoCont Žilina 36396222
7208959950 splátka plynu 731 RZ   3.5.2017 SPP Bratislava 35815256
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   10.5.17 MV SR Bratislava 151866
3795991672 telefonne poplatky 75,16 RZ   10.5.17 Tcom Bratislava 35763469
3795931285 internet prístup 1,18 RZ   10.5.17 Tcom Bratislava 35763469
795989058 vucnet 131,45 RZ   11.5.17 Tcom Bratislava 35763469
2290088329 dodávka elektriny 285,31 RZ   11.5.17 VSE Košice 44483767
950161706 služby Sanet 150 RZ   19.5.17 Sanet Bratislava 17055270
21710006 publikácia 41,45     19.5.17 RAABE Hostovice 35908718
5401515421 mobilné telef.poplatky 41,83 RZ   15.5.17 Orange Bratislava 35697270

Faktúry - apríl 2017

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
2017049 výkon funkcie PO,BOZP 105 RZ   31.3.2017 Majerčák M.Poprad 45676178
117034970 stravovacie kupóny 2071,62 RZ   29.3.2017 Lecheque Bratislava 31396674
7323579259 splátka plynu 731 RZ   5.4.2017 SPP Bratislava 35815256
1795014180 telekom.služby 100,88 RZ   6.4.2017 Tcom Bratislava 35763469
7794955639 telekom.služby 1,18 RZ   6.4.2017 Tcom Bratislava 35763469
2795011106 telekom.služby 131,45 RZ   6.4.2017 Tcom Bratislava 35763469
2017042 PC komponenty 313 RZ   6.4.2017 N1 comp Poprad 35345292
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   10.4.2017 MV SR Bratislava 151866
2290088329 dodávka elektriny 334,21 RZ   12.4.2017 VSE Košice 44483767
217040125 servisné práce 387,14 RZ   12.4.2017 Asseco Bratislava 602311
3621700094 Magma 25,49 RZ   20.4.2017 AutoCont Žilina 36396222
14194724 mobil.poplatky 45,59 RZ   18.4.2017 Orange Bratislava 35697270
28517 bio enzym 150     24.4.2017 Bio Enzym Poprad 69639485
2017010120 kancelárske potreby 40,58 RZ   26.4.2017 KP Plus Poprad 36475025

Faktúry - marec 2017

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ IČO
10170007 poháre trofeje 54       23.2.2017 Kontur Promiotion Muraň 50682911
1921436309 mobil.telef.poplatky 0,5 RZ     24.2.2017 Orange Bratislava 35697270
117023144 stravovacie kupóny 2 553,33 RZ     24.2.2017 Le Cheque Dejeuner 31396674
7328459063 splátka plynu 731 RZ     2.3.2017 SPP Bratislava 35815256
21704127 administratíva a HŠ 42,09       2.3.2017 Raabe Bratislava 35908718
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ     10.3.2017 MV SR Bratislava 151866
4794045092 vyúčtovanie telef.hovorov 36,89 RZ     9.3.2017 Tcom Bratislava 35763469
3793986153 internet prístup 1,18 RZ     9.3.2017 Tcom Bratislava 35763469
2794042217 vucnet 131,45 RZ     9.3.2017 Tcom Bratislava 35763469
62017 spracovanie archit.štúdie 510       10.3.2017 Ing.Tibor Petrík St.Ľubovňa 34312536
52017 spracovanie archit.štúdie 990       10.3.2017 Ing.Tibor Petrík St.Ľubovňa 34312536
121700717 prenájom zariadení 25,2 RZ     13.3.2017 Datalan Bratislava 35810734
2290088329 dodávka elektriny 39,52 RZ     14.3.2017 VSE Košice 44483767
517110995 vodné, stočné 737,36 RZ     13.3.2017 PVPS Poprad 36500968
5392695897 vyúčtovanie telef.hovorov 45,18 RZ     16.3.2017 Orange Bratislava 35697270
2290088329 dodávka elektriny 338,36 RZ     14.3.2017 VSE Košice 44483767
170523 TP Jumbo 127,8 RZ     15.3.2017 MIVA Market Smižany 36704041
2405476677 poistenie budovy 104,5 RZ     23.3.2017 Generali Bratislava  
172023 utierky 200,4       17.3.2017 TVS Žilina 35291214
12017020 účastnícky poplatok 50       27.3.2017 Libera Terra Bratislava 35927097
2510525787 poplatok za komun.odpad 328,9 RZ     23.3.2017 Mesto Poprad 326470
2017010077 kancelárske potreby 131,65 RZ     31.3.2017 KP Plus Poprad 36475025
2017004 technické štúdie 3600     14/2017 13.3.2017 Designers Prešov 36717380

Faktúry - február 2017

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ IČO
117012814 stravovacie kupóny 2071,62 RZ   26.1.2017 Le Cheque Dejenuer 31396674
17950318 predplatné 197,40     26.1.2017 Verlag Dashofer Bratislava 35730129
179120615 mzdárske zákony 9,99     7.2.2017 Porada Bratislava 36670251
44160186 LV - stravovanie 1375   10/2017 1.2.2017 Zdena Žembova V.Lomnica 44160186
2017004 za lyžiarský výcvik 4716   11/2017 1.2.2017 FIMAV V.Lomnica 36470422
217002 LV- preprava 875   12/2017 1.2.2017 Dušan Gildein Hôrka  17119278
7253776636 splátka za plyn 731 RZ   6.2.2017 SPP Bratislava 35815256
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   10.2.2017 MV SR Bratislava 151866
5793080301 vyúčt.telef.hovorov 43,15 RZ   2.2.2017 Tcom Bratislava 35763469
2793077458 vucnet 131,45 RZ   8.2.2017 Tcom Bratislava 35763469
7793022116 prístup - internet 1,18 RZ   8.2.2017 Tcom Bratislava 35763469
2017010030 kancelárske potreby 215,4 RZ   9.2.2017 KP Plus Poprad 36475025
363517 sanet 33 RZ   13.2.2017 Sanet Bratislava 17055270
5388299476 vyúčt.telef.hovorov 46,96 RZ   15.2.2017 Orange Bratislava 35697270
950161703 služby Sanet 150 RZ   17.2.2017 Sanet Bratislava 17055270
1172201373 školské tlačiva 39,6 RZ   23.2.2017 ŠEVT -Banská Bystrica 31331131

Faktúry - január 2017

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluvy Objednávky Dátum doruč. Dodávateľ IČO
716572017 publikácia 49,5   02/2016 2.1.2017 Ajfa+avis Žilina 31602436
3841601224 prenájom miestnosti 23,65     2.1.2016 Mesto Poprad 326470
620 predplatné 15     9.1.2017 VIUS Bratislava 47982594
1792121021 vucnet 131,45 RZ   9.1.2017 Tcom Bratislava 35763469
2792124340 vyúčtovanie tel.popl. 46,06 RZ   9.1.2017 Tcom Bratislava 35763469
2792068080 internet-prístup 1,18 RZ   9.1.2017 Tcom Bratislava 35763469
23012017 účastnícky poplatok 55     10.1.2016 Racio Prievidza 36330035
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   10.1.2017 MV SR ratislava 161866
2290088329 dodávka elektriny 324,41 RZ   10.1.2017 VSE Košice 44483767
2201701008 účastnícky poplatok 40     11.1.2017 Akadémia L.Mikuláš 47337494
12017 maliarské práce 192,22   03/2017 13.1.2017 Skokan P. V.Slavkov 17205981
1621836 za nájom 1 RZ   16.1.2017 Nemocnica Poprad 36513458
1172200243 školské tlačiva 97,2   01/2017 16.1.2017 ŠEVT B.Bystrica 31331131
5041603957 Fin.spravodaj 13,67     17.1.2017 Poradca podn.Žilina 31592503
7283695789 splátka plynuu 731 RZ   18.1.2017 SPP Bratislava 35815256
5383899820 za mobil.tel.poplatky  1,14 RZ   18.1.2017 Orange Bratislava 35697270
217010165 údržba SPIN 964,51 RZ   18.1.2017 Asseco Bratislava 602311
7439248144 nrdoplatok plynu 980,85 RZ   19.1.2017 SPP Bratislava 35815256
170011 oprava posúvnych dverí 90 RZ   19.1.2017 IČKO Poprad 37241761
217010572 servisné práce 387,14 RZ   20.1.2017 Asseco Bratislava 602311
606791 členský poplatok 130     23.1.2017 Asociacia SZŠ  
2017009 dodávka žalúzii 122     25.1.2017 Bendík Poprad 32861737

Zmluvy 2017

Zmluva č.01/2017 - Zmluva o dielo plus prílohy

Zmluva č.02/2017 - Poistná zmluva Generali + prílohy

Zmluva č.03/2017 - Dodatok k zmluve o ochrane majetku

Zmluva č.04/2017 - Servis Telekom

Zmluva č.05/2017 - Poistná zmluva Generali 20.12.2017