Skip to main content
Aktivity školského parlamentu
| Stano Čopík

Plánované aktivity školského parlamentu pre školský rok 2023/2024

September

 • - Voľba výboru ŠP
 • - Príprava návrhov, aktivít na školský rok 2023/2024
 • - Vnútorný poriadok školy – pripomienky

Október

 • - 05.10. Európsky deň jazykov
 • - Imatrikulácia prvákov
 • - Teplákový deň November
 • - 14.11. Svetový deň diabetu
 • - Noc v škole/filmový večer
 • - Deň študentstva
 • – Bowlingový turnaj žiakov/Tanečný maratón

December

 • - Vianočná výzdoba
 • - 06.12. Mikulášsky deň
 • - Beseda so záchranármi Január
 • - Farebný týždeň
 • - Teplákový deň

Február

 • - 11.02. Svetový deň chorých
 • – príprava pozdravov pre pacientov v nemocnici
 • - 14.02. Valentínsky deň, Valentínska pošta
 • - Školský karneval

Marec

 • - 21.03. Deň Downovho syndrómu
 • - 28.03. Deň učiteľov

Apríl

 • - 1. No back pack day / medzinárodný deň zábavy v práci
 • - 22.04. Deň zeme
 • – úprava okolia školy

Máj

 • - Deň zdravej výživy
 • – 2-3 VH
 • - Bežecký maratón

Jún

 • - Rozlúčka so štvrtákmi

Ostatné:

 • - Zber zálohovaných fliaš a plechoviek
 • - Hygienické potreby pre ženy
 • - Spoluúčasť ŠP pri projekte CAF
 • – pokračovanie, vyhodnotenie dotazníka
 • - Škola aktívna v meste
 • - Zaradenie stretnutí ŠP do rozvrhu
 • – fixný termín 1x mesačne

Dátum: 13.09.2023

Koordinátor: PhDr. Jana Rothová