Skip to main content
Zmluvy, objednávky, faktúry 2020
| Stano Čopík

Faktúry 2020

December

November

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
20202752 PZS 24 RZ   3..11.2020 PZS Poprad-Matejovce
8687756410 splátka plynu 813 RZ   03.11.2020 SPP Bratislava
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   09.11.2020 MV SR Bratislava
8271467170 telekomunik.popl. 69,05 RZ   10.11.2020 Tcom Bratislava
8271399908 telekomunik.popl. 58,8 RZ   10.11.2020 Tcom Bratislava
8271401622 telekomunik.popl. 30 RZ   10.11.2020 Tcom Bratislava
2290088329 elektrina 274,51 RZ   10.11.2020 VSE Košice
200060 oprava dverí 104,4     10.11.2020 IČKO- Malý Slavkov
202682 zásobník na utierky 24     11.11.2020 MIVA Smižany
20200199 vlajky 124     13.11.2020 Megatlač Ružomberok
520176194 vodné, stočné 312,68 RZ   19.11.2020 PNPS Poprad
950162012 sanet 150 RZ   23.11.2020 Sanet Bratislava
202014702 OOPP 474     24.11.2020 KADO Poprad
422020 účastnícky poplatok 30     26.11.2020 Inštitút CV Košice
14122020 účastnícky poplatok 50     26.11.2020 Racio Prievidza
201888 čistiace prostriedky 293,6     27.11.2020 Tatraglobal Poprad

Október

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO
120087693 stravovacie kupóny 3650,34 RZ   01.10.2020 UP Slovensko Bratislava
11415358 poistenie budovy 105,27 RZ   01.10.2020 UNION Bratislava
8687730070 plyn splátka 813 RZ   01.10.2020 SPP Bratislava
20140 revízia  hasiacich prístroj. 128,4 RZ   01.10.2020 Gardošová Kežmarok
2020010232 kancelársky materiál 209,36     02.10.2020 KP Plus Poprad
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   07.10.2020 MV SR Bratislava
220100093 ISPIN 387,14 RZ   07.10.2020 Asseco Bratislava
8269522878 telekomunikač.služby 85,98 RZ   08.10.2020 Tcom Bratislava
8269522204 telekomunikač.služby 58,8 RZ   08.10.2020 Tcom Bratislava
8269547383 telekomunikač.služby 1,18 RZ   08.10.2020 Tcom Bratislava
201588 dezinfekčné prostriedky 492,01     06.10.2020 Tatraglobal Poprad
110 učebnice 78     08.10.2020 PreSpolužiakov Bratislava
201588 ochranné rúška 270     08.10.2020 Repre Bratislava
202248 TP SmartOne 125,64     06.10.2020 MIVA Smižany
202247 xerox papier 149,04     06.10.2020 MIVA Smižany
202275 dezinfekčné prostriedky 528,77     10.10.2020 MIVA Smižany
2290088329 elektrina 243,44     13.10.2020 VSE Košice
2020191 mobil.stojan 699     13.10.2020 N1 comp Poprad
11415358 dopoistenie 13,15     16.10.2020 UNION Bratislava
882007912 respirátor 45,3     16.10.2020 Mavex Zlín
3201083 stojan dezinfekcia 285,14     16.10.2020 Plotbase Bratislava
2010031 servisná prehliadka 139,2 RZ   12.10.2020 Velcon Vlkanova
20202492 PZS 24 RZ   12.10.2020 PZS Poprad
14194724 mobil.telef.popl. 97,48 RZ   12.10.2020 Orange Bratislava
2020113 datové služby 801,76     13.10.2020 Datové služby Smižany
2020115 datové služby 577,25     13.10.2020 Datové služby Smižany
200051 oprava dverí 231,6     13.10.2020 IČKO Malý Slavkov
3652001909 MAGMA 25,49 RZ   14.10.2020 AutoCont Žilina
46320 servis kanalizač.systémov 150     15.10.2020 Bioenzym Poprad
20200255 datové služby 866     15.10.2020 Datové služby Smižany
20200255 učebné pomôcky 499,51     15.10.2020 Aduspharm Poprad
20200256 učebné pomôcky 643,95     22.102020 Aduspharm Poprad
202000547 servisný poplatok 66,39 RZ   19.10.2020 Slov.nár.knižnica Martin
1220011990 dezinfekčné prostriedky 344,16     22.10.2020 DF Partner Pov.Bystrica
120099001 stravovacie kupóny 3245,54 RZ   26.10.2020 UP Slovensko Bratislava
2020010253 kancelársky materiál 93,98     28.10.2020 KP Plus Poprad
20200138 učebnice 110     29.10.2020 PreSpolužiakov Bratislava
20200261 učebné pomôcky 655,24     29.10.2020 Aduspharm Poprad

September

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
2020010201 kancelárske potreby 83,14     31.08.2020 KP plus Poprad
201100911 deuinfekcia, ruška 281,88     02.09.2020 Repre Bratislava
8639308521 splátka plynu 813 RZ   02.09.2020 SPP Bratislava
520155513 vodné, stočné 182,35 RZ   02.09.2020 PVPS Poprad
2630820 účastnícky poplatok 60     02.09.2020 Škola v prírode T.Lesná
9407003015 ochrana objektu 12,28 RZ   07.09.2020 MV SR Bratislava
200509 servis BS 29,16 RZ   07.09.2020 Kelcom Poprad
2020165 PC komponenty 409,1     08.09.2020 N1 Comp Poprad
8267709418 telekomunikačné služby 1,18 RZ   09.09.2020 Tcom Bratislava
8267590840 telekomunikačné služby 76,98 RZ   09.09.2020 Tcom Bratislava
8267689134 telekomunikačné služby 58,8 RZ   09.09.2020 Tcom Bratislava
7293775788 elektrina 147,64 RZ   10.09.2020 VSE Košice
14194724 tel.mobilné siete 97,48 RZ   12.09.2020 Orange Bratislava
20200040 dezinfekčné prostriedky 320,78     16.09.2020 Aduscentrum Poprad
950162009 služby Sanet 150 RZ   17.09.2020 Sanet Bratislava
200100110 učebnice 569,8     23.09.2020 Vydavateľstvo Martin
2020357 BOZP a PO 162 RZ   24.09.2020 PBS Vikartovce
201525 čistiace prostriedky 123,98     29.09.2020 Tatraglobal Poprad

August

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
2020010143 kancelársky materiál 82,26     30.07.2020 KP Plus Poprad
2020010162 kancelársky materiál 367,89     03.08.2020 KP Plus Poprad
8697362188 splátka plynu 813 RZ   03.08.2020 SPP Poprad
20201949 PZS 24 RZ   03.08.2020 PZS Poprad-Matejovce
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   07.08.2020 MV SR Bratislava
8265841790 telekomunik.služby 79,09 RZ   10.08.2020 Tcom Bratislava
8265839973 telekomunik.služby 58,8 RZ   10.08.2020 Tcom Bratislava
8265862386 telekomunik.služby 1,18 RZ   11.08.2020 Tcom Bratislava
7292715442 elektrina 138,02 RZ   11.08.2020  VSE Košice
2202206824 tlačiva 93,62 RZ   12.08.2020 ŠEVT B.Bystrica
2020142 tablety HUAWEI 627     18.08.2020 N1Comp Poprad
2020143 tablety HUAWEI 627     18.08.2020 N1Comp Poprad
2020144 tablety HUAWEI 627     18.08.2020 N1Comp Poprad
120076947 stravovacie kupóny 3245,54 RZ   13.08.2020 UPSlovensko Bratislava
950162009 služby Sanet 150 RZ   17.08.2020 Sanet Bratislava
201743 hygienický materiál 661,93     21.08.2020 MIVA Smižany
201744 xerox papier 158,94     21.08.2020 MIVA Smižany
201745 zásobníky na utierky 278,83     21.08.2020 MIVA Smižany

Júl

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
8677969437 splátka plynu 813 RZ   01.07.2020 SPP Bratislava
3652000894 Magma 25,49 RZ   02.07.2020 AutoCont Bratislava
3652000752 systemová podpora 135,29 RZ   02.07.2020 AutoCont Bratislava
20201674 služby PZS 24 RZ   06.07.2020 PZS Poprad-Matejovce
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   07.07.2020 MV SR Bratislava
1202007922 prenájom tlačiarne 185,87 RZ   09.07.2020 Z+M servis Bratislava
8263980005 telekomunikač. služby 90,66 RZ   09.07.2020 Tcom Bratislava
8263999281 telekomunikač. služby 1,18 RZ   09.07.2020 Tcom Bratislava
8263978199 telekomunikač. služby 58,8 RZ   09.07.2020 Tcom Bratislava
2290088329 dodávka elektriny 170,11 RZ   13.07.2020 VSE Košice
220070387 SPIN 387,14 RZ   14.07.2020 Asseco Bratislava
14194724 telekomunikač. služby 97,48 RZ   17.07.2020 Orange Bratislava

Jún

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa
2020010125 kancelárske potreby 98,96     29.05.2020 KP Plus Poprad
120051619 stravovacie kupóny 2435,94 RZ   01.06.2020 UP Slovensko Bratislava
8687623340 splátka plynu 813 RZ   01.06.2020 SPP Poprad
520131141 vodné, stočné 262,98 RZ   03.06.2020 PVPS Poprad
20201386 PZS 24 RZ   03.06.2020 PZS Poprad
7293423162 dodávka elektriny 165,48 RZ   08.06.2020 VSE Košice
172020 oprava poškod.izolácie 185     08.06.2020 Lukáč Bohuš Poprad
8262094237 telekomunikač.služby 58,8 RZ   10.06.2020 Tcom Bratislava
8262113956 telekomunikač.služby 1,18 RZ   10.06.2020 Tcom Bratislava
8262095921 telekomunikač.služby 87,76 RZ   10.06.2020 Tcom Bratislava
200309 revízia alarm.systému 97,58 RZ   11.06.2020 Kelcom Poprad
14194724 telekomunikač.služby 97,48 RZ   15.06.2020 Orange Bratislava
2462020 účastnícky poplatok 40     15.06.2020 Akadémia vzdelávania
5720075949 poistné 64 RZ   15.06.2020 Generali Bratislava
9120002045 ASC agenda 449 RZ   16.06.2020 ASC Bratislava
2020112 PC komponenty 575     22.06.2020 N1comp Poprad
2020243 BOZP, PO 162 RZ   23.06.2020 PBS Vikartovce
11415358 poistenie budovy 105,27 RZ   23.06.2020 Union Bratislava

Faktúry 2020

Máj

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
8629520333 splátka plynu 813 RZ   01.05.2020 SPP Bratislava
1202005261 prenájom tlačiarne 327,6 RZ   06.05.2020 Z+M servis Bratislava
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   7.5.2020 MV SR Bratislava
8258573593 telekomunikačné služby 58,8 RZ   07.05.2020 Tcom Bratislava
8258575438 telekomunikačné služby 82,36 RZ   07.05.2020 Tcom Bratislava
8258592875 telekomunikačné služby 1,18 RZ   07.05.2020 Tcom Bratislava
20201102 služba ochrany zdravia 24 RZ   07.05.2020 PZS Poprad-Matejovce
7294062660 dodávka elektriny 150,26 RZ   11.05.2020 VSE Košice
200722 dezinfekčný gel 105,6     15.05.2020 Tatraglobal Poprad
200733 dezinfekčný gel 232,48     18.05.2020 Tatraglobal Poprad
950162006 služby Sanet 150 RZ   18.05.2020 Sanet Bratislava
14194724 telef.poplatky mobil. 99,62 RZ   13.05.2020 Orange Bratislava
2020010113 dezinfekčný gel 95,33     27.05.2020 KP Plus Poprad

Apríl

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
2020010078 kancelársky materiál 176,62     02.04.2020 KP Plus Poprad
8629490529 splátka plynu 813 RZ   03.04.2020 SPP Bratislava
2020015 odborná prehliadka kot. 162     03.04.2020 REOP Poprad
20200840 PZS 24 RZ   03.04.2020 PZS Poprad
9707003015 ochrana budovy 36,84 RZ   06.04.2020 MV SR Bratislava
9707003015 ochrana budovy 12,28 RZ   07.04.2020 MV SR Bratislava
8256303445 telekomunikačné služby 90,46 RZ   07.04.2020 TCOM Bratislava
8256301591 telekomunikačné služby 58,8 RZ   07.04.2020 TCOM Bratislava
8256322201 telekomunikačné služby 1,18 RZ   07.04.2020 TCOM Bratislava
1052000915 odvoz odpadu 99     07.04.2020 Brantner Poprad
2290088329 dodávka elektriny 220,49 RZ   07.04.2020 VSE Košice
220040160 SPIN servis 387,14 RZ   07.04.2020 Asseco Solutions Bratislava
3651903208 Magma 135,29 RZ   07.04.2020 AutoCont Žilina
14194724 telefonne poplatky 97,48 RZ   15.04.2020 Orange Bratislava
32920125 nájom pozemku 1 RZ   15.04.2020 Mesto Poprad
20200088 dezinfekčné prostriedky 76,72     27.04.2020 Aduspharm Poprad
1202004200 prenájom tlačiarne 369,3 RZ   27.04.2020 Z+M servis Bratislava
52020 rez stromov 820     27.04.2020 Stromservis Poprad
62020 rez stromov 564     27.04.2020 Stromservis Poprad
2020069 oprava servera 400     28.04.2020 N1Comp Poprad
3652000088 Magma 25,49 RZ   29.04.2020 AutoCont Žilina
1900239624 obnovenie plomby 34,4     29.04.2020 VSE Košice
120040914 stravovacie kupóny 3245,54 RZ   27.04.2020 UP Slovensko Bratislava

Marec

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Dátum doručenia Dodávateľ
520106107 vodné stočné 434,28 RZ 02.03.2020 PVPS Poprad
1020200066 učebná pomôcka 147,84   02.03.2020 Helago Bratislava
120022807 stravovacie kupóny 2 031,14 RZ 02.03.2020 UP Slovensko Bratislava
8687531023 splátka plynu 813 RZ 03.03.2020 SPP Bratislava
20200555 služba PZS 24 RZ 04.03.2020 PZS Poprad-Matejovce
10200005 sada pohárov 56,4   05.03.2020 Kontur Promotion Muraň
2290088329 dodávka elektriny 304,3 RZ 06.03.2020 VSE Košice
8254033559 telekomunikačné služby 58,8 RZ 09.03.2020 TCOM Bratislava
8254035368 telekomunikačné služby 89,28 RZ 09.03.2020 TCOM Bratislava
8254055256 telekomunikačné služby 1,18 RZ 09.03.2020 TCOM Bratislava
200323 čistiace a dezinf.prostr. 166,84   09.03.2020 Tatraglobal Poprad
20200053 dezinfekčné prostriedky 41,37   09.03.2020 Aduspharm Poprad
14194724 telefonne poplatky 97,48   12.03.2020 Orange Bratislava
200541 dezinfekčné prostriedky 167,4   09.03.2020 MIVA Smižany
200554 dezinfekčné prostriedky 670,06   10.03.2020 MIVA Smižany
120030192 stravovacie kupóny 3245,54 RZ 25.03.2020 UP Slovensko Bratislava
2020118 BOZP PO 162 RZ 18.03.2020 PBS Vikartovce
200730 dezinfečné prostriedky 196,45   27.03.2020 MIVA Smižany
72020 revízia el.zariadenia 1660   18.03.2020 Lukáč Bohuš Poprad
1415358 poistenie majetku 105,27 RZ 18.03.2020 UNION Bratislava

Február

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ
3651902308 magma 24,49 RZ   14.01.2020 AutoCont Žilina
120012966 stravovacie kupony 3 245,54 RZ   29.01.2020 UP Slovensko Bratislava
2020010029 kancelárske potreby 54,52     31.01.2020 KP Plus Poprad
20200252 pracovná služba 24 RZ   05.02.2020 PZS Poprad Matejovce
23012020 vyčistenie podlahy 580,32     05.02.2020 Interier Tatry Poprad
8251782145 telekomunikaťné služby 83,64 RZ   05.02.2020 Tcom Bratislava
8251802785 telekomunikaťné služby 1,18 RZ   06.02.2020 Tcom Bratislava
8251780515 telekomunikaťné služby 58,8 RZ   06.02.2020 Tcom Bratislava
2290088329 elektr.energia 340,93 RZ   07.02.2020 VSE Košice
200100593 treningové elektrody 58,8     12.02.2020 Pharmacare Slovakia Čápor
14194724 telef.mobil.poplatky 97,48 RZ   12.02.2020 Orange Bratislava
20950216 publikácia 197,4     13.02.2020 Verlag Dashofer Bratislava
220009 autokárová preprava 1250     19.02.2020 SOGI Hôrka pri Poprade
492020 lyžiarsky kurz 5310     19.02.2020 SAP Ján Alexa Vernár
8697177702 splátka plynu 813 RZ   19.02.2020 SPP Bratislava
950162003 sanet 150 RZ   19.02.2020 Sanet Bratislava
2020010060 kancelárske potreby 116,41     26.02.2020 KP Plus Poprad
920992510 predplatné Škola 2020 25     26.02.2020 JurisDat Bratislava

Január

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluvy Objed. Dátum doruč. Dodávateľ
1917479 PO, BOZP 162 RZ   30.12.2019 PBS Vikartovce
3841901161 za prenájom 14,44     02.01.2020 Mesto Poprad
20.09.7408 čistiace prostriedky 58,18     03.01.2020 Interier Tatry Poprad
112602020 publikácia 58,8     08.01.2020 PSDOMOV Žilina
2290088329 dodávka elektriny 278,08 RZ   09.01.2020 VSE Košice
8249560772 telekomunikačné služby 80,87 RZ   09.01.2020 TCOM Bratislava
8249472255 telekomunikačné služby 1,18 RZ   10.01.2020 TCOM Bratislava
8249558574 telekomunikačné služby 58,8 RZ   10.01.2020 TCOM Bratislava
8677781675 splátka plynu 813 RZ   10.01.2020 SPP Bratislava
1012019 servisné služby 30     10.01.2020 Mestská inf.kanc.Poprad
20193017 prac.zdrav.služba 24 RZ   10.01.2020 PZS Poprad
14194724 telekomunikačné služby 97,48 RZ   11.01.2020 Orange Bratislava
200045 čistiace prostriedky 311,04     13.01.2020 Tatraglobal Poprad
1921858 nájom nebyt.priestorov 1 RZ   14.01.2020 Nemocnica Poprad
1201914649 prenájom tlačiarne 383,4 RZ   14.01.2020 Z+M servis Bratislava
21012020 účastnícky poplatok 60     14.01.2020 Racio Prievidza
209230107 publikácia 10,9     14.01.2020 Porada Bratislava
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   14.01.2020 MV SR Bratislava
20200104 posypová drť 138     20.01.2020 FEAST Nitra
122020 členský poplatok 200     20.01.2020 Asociácia SZŠ
120220340 tlačiva 150,72     21.01.2020 ŠEVT B.Bystrica
8465891674 nedoplatok za plyn 588,07 RZ   14.01.2020 SPP Bratislava
213568 účastnícky poplatok 84     27.01.2020 Porada Bratislava

Zmluvy 2020

Zmluva č.01/2020 - Príloha č.6. - Kúpna zmluva Helago

Zmluva č.02/2020 - Union

Zmluva č.032/2020 - Energia2 - dodávky elektriny