Skip to main content

Aktuality

| Anka Takáčová | O škole

Burza informácií stredných škôl v Kežmarku

29.11.2023 sa konala Burza informácií stredných škôl na SOŠ Garbiarskej v Kežmarku, ktorú pripravil Úrad práce sociálnych vecí a rodiny spolu s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva. Burza bola zameraná na prezentáciu odborov SŠ pre žiakov 9.ročníkov ZŠ. Ďakujeme našim dievčatám, ktoré sa snažili prilákať čo najviac budúcich absolventov, či už rozhovorom ohľadom prijímačiek, štúdiom na našej škole, uplatnením, možnosťami, praktickými ukážkami prvej pomoci a maskovanim rán. Verím, že sme ich zaujali a vďaka tomu bude stále záujem o štúdium praktickej sestry na našej škole.

Naša zdravotka

IROP

MOTTO

”Konaj dobro,
aj keď Ťa o to nikto nežiada. 
Konaj dobro,
aj keď Ťa pri tom nikto nevidí.”

Zelený certifikát

PARTNERI

Čo sa udialo v škole


Kde nás nájdete