Skip to main content
Zmluvy, objednávky, faktúry 2015
| Stano Čopík

Faktúry - december 2015

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
115124656 strav. Kupóny 1919,82 RZ   23.11.2015 Le Cheque Bratislava 31396674
950161512 Sanet 150 RZ   23.11.2015 Sanet Bratislava 17055270
393 účast.poplatok 20     3.12.2015 NÚCV Bratislava 699438
7278447164 splátka plynu 766 RZ   2.12.2015 SPP Bratislava 35815256
515178751 vodné,stočné 264,07 RZ   4.12.2015 VEOLA Poprad 36500968
2015280 výkon PO,BOZP 100 RZ   6.12.2015 Majerčák Matejovce 45676178
1500193 servisné práce 369     7.12.2015 Plynoservis Poprad 17286441
780051881 vucnet 131,45 RZ   7.12.2015 Tcom Bratislava 35763469
1780000374 interneprístup 1,18 RZ   7.12.2015 Tcom Bratislava 35763469
1780054100 telef.poplatky 50,7 RZ   7.12.2015 Tcom Bratislava 35763469
20150427 zdrav.materiál 446,01     9.12.2015 Aduspharm Poprad 43775608
351541 pranie prádla 7,51     9.12.2015 Poliklinika Kežmarok 36863831
9150002113 ASC aenda 189     9.12.2015 ASC Bratislava 31361161
1552997 hosting Maximum 75,17     11.12.2015 WebHouse Trnava 36743852
2015181 spätný projektor 499 RZ   9.12.2015 N1 comp Poprad 35345292
1500327 oprava soc.zar. 35980,2 VO   14.12.2015 Jaroslav Hrebík V.Lipník 35399244
2015185 PC 951 RZ   15.12.2015 N1 comp Poprad 35345292
2015187 tonery 494 RZ   15.12.2015 N1 comp Poprad 35345292
2015186 projektor 999 RZ   15.12.2015 N1 comp Poprad 35345292
3621502842 Magma 193,28 RZ   16.12.2015 AutoCont Žilina 36396222
500208791 predplatné 18 RZ   21.12.2015 Slovenská pošta 36631124
2015010270 kanc.materiál 143,75 RZ   17.12.2015 KP Plus Poprad 36475025
9707003015 ochrana budovy 12,28 RZ   21.12.2015 MV SR Bratislava 151866
5110065287 poistenie 117,01 RZ   26.12.2015 Generali Bratislava 35709332
150853 domáce potreby 216,04     18.12.2015 Rosler Poprad 33879656
152356 kanc.materiál 666,9     21.12.2015 PRO GRUP SNV 36610607
14194724 mobil.poplatky 45,99 RZ   21.12.2015 Orange Bratislava 35697270
15050004 kontainer zásuv. 127     21.12.2015 Nábytok Prešov 31710174
152195 hygienický mater. 180,41 RZ   22.12.2015 MIVA Market Smižany 36704041
151590 čistiace potreby 513,74 RZ   22.12.2015 Tatraglobal Poprad 36456756
20151209 kanc.materiál 193,41     28.12.2015 VI-KI Praktik 37748301
2015010396 kanc.materiál 259,24 RZ   28.12.2015 KP Plus Poprad 36475025

Faktúry - november 2015

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
2015010295 kancelár. Potreby 169,79 RZ   29.10.15 KP Plus Poprad 36475025
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   03.11.15 MV SR Bratislava 151866
151835 hygien.mateiál 384,48 RZ 36/2015 02.11.15 MIVA Market Smižany 36704041
20151005 čistiaci materiál 677,8 RZ 33/2015 02.11.15 VI-KI Praktik 37448301
7263440035 splátka plynu 766 RZ   02.11.15 SPP Bratislava 35815256
3621502129 Magma 193,28 RZ   21.10.15 AutoCont Žilina 36396222
151836 hygien.mateiál 277,63 RZ 34/2015 02.11.15 MIVA Market Smižany 36704041
2240003524 dodávka elektriny 874 RZ   09.11.15 VSE  Košice 44483767
11511022 služby MRP 20,17     03.11.15 MRP-Company Valaska 31582320
779141159 vucnet 131,45 RZ   09.11.15 Tcom Bratislava 35763469
4779143311 vyúčtovanie TP 50,48 RZ   09.11.15 Tcom Bratislava 35763469
1779091411 internet-prístup 1,18 RZ   06.11.15 Tcom Bratislava 35763469
152012 leták 3 Dl doklad. 222   30/2015 13.11.15 Pro Grup SNV 36610607
1020150127 figuríny 9960 Zmluva   13.11.15 Helago Bratislava 47479256
5323259750 za mobil TP 45,99 RZ   19.11.15 Orange Bratislava 35697270
500366395 predplatné 15 RZ   25.11.15 Slov.pošta B.Bystrica 36631124
5002291125 lavice,stoličky 2 214 RZ   27.11.15 Daffer Prievidza 36320439

Faktúry - október 2015

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO  
2015010257 kancelársky materiál 113,65 RZ   1.10.2015 KP Plus Poprad 36475025
150515 revízia EZS 77 RZ   1.10.2015 Kelcom Poprad 31687342
151132 čistiaci a dezinf.materiál 581,78 RZ   1.10.2015 Tatraglobal Poprad 36456756
  stravovacie kupóny 2429,87 RZ   28.9.2015 Le Cheque DEJEUNER 31396674
7155247366 splátka plynu 766 RZ   5.10.2015 SPP Bratislava 35815256
1507 účastnícky poplatok 36     7.10.2015 Juris Dat Bratislava 11821973
5915047159 predplatné 26,4     1.10.2015 Poradca podnikateľa 31592503
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   7.10.2015 MV SR Bratislava 151866
4778176781 vucnet 131,45 RZ   9.10.2015 Tcom Bratislava 35763469
4778170660 za telef.poplatky 62,53 RZ   9.10.2015 Tcom Bratislava 35763469
215100063 servisné práce 387,14 RZ   9.10.2015 Asseco Solutions 602311
150100207 učebnice 250     9.10.2015 Vydavateľstvo Osveta 31604676
3621502001 Magma 25,49 RZ   12.10.2015 AutoCont Žilina 36396222
5318996499 vyúčtovanie mobil.telef. 45,99 RZ   19.10.2015 Orange Bratislava 35697270
34050215 zákony 2016 24,9     19.10.2015 Poradca podnikateľa 36371271
7360104584 predplatné 68,4     19.10.2015 Wolters Kluwer 31348262
205362015 knihy 79,32     19.10.2015 Knihkupectvo Kežmarok 36492922
115112282 stravovacie kupóny 1919,82 RZ   19.10.2015 Le Cheque DEJEUNER 31396674

Faktúry - september 2015

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
515154064 vodné, stočné 373,75 RZ   28.8.2015 Veola Poprad 36500968
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   4.9.2015 MV SR 151866
7323213450 splátka plynu 766 RZ   2.9.2015 SPP Bratislava 35815256
6782413211 účastnícky poplatok 10     5.9.2015 Slov.zdrav.univerzita 165361
5112700023 oprava krovinorezu 32,85   25/2015 9.9.2015 Mountfield Martin 36377147
151434 hygienické potreby 298,38 RZ   8.9.2015 MIVA Smižany 36704041
7777232960 vucnet 131,45 RZ   9.9.2015 Tcom Bratislava 35763469
8777158232 internet-prístup 1,18 RZ   9.9.2015 Tcom Bratislava 35763469
2777226782 vyúčtovanie tel. 40,99 RZ   9.9.2015 Tcom Bratislava 35763469
2015113 elektroinšt.materiál 813 RZ   11.9.2015 N1 Comp Poprad 35345292
15159 revízia hasiacich prístr. 99,72   29/2015 21.9.2015 Gardošová - Kežmarok 35216417
5314744426 vyúčtovanie tel. 45,99 RZ   21.9.2015 Orange Bratislava 35697270

Faktúry - august 2015

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
7308244735 splátka plynu 766 RZ   04.08.15 SPP Bratislava 35815256
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   06.08.15 MV SR 151866
2240003524 dodávka elektriny 874 RZ   06.08.14 Východ.energetika 44483767
7776207099 internet prístup 1,18 RZ   10.08.15 Tcom Bratislava 35763469
8776281825 vucnet 131,45 RZ   10.08.15 Tcom Bratislava 35763469
3776275898 vyúčtovanie TP 42,26 RZ   10.08.15 Tcom Bratislava 35763469
6430041347 otočná stolička 139,9   obj. 12.08.15 Kika Poprad 35883103
20151259 windows 282,72 RZ   14.08.15 EXE Bratislava 17321450
950161509 sanet 150 RZ   19.08.15 Sanet Bratislava 17055270
115089089 stravovacie kupóny 2429,89 RZ   18.08.15 LeCheque Bratislava 31396674
14194724 za mobil.siete 46,11 RZ   26.08.15 Orange Bratislava 35697270

Faktúry - júl 2015

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
9707003015 ochrana budovy 12,28 RZ   07.07.15 MV SR Bratislava 151866
2015087 PC 355 RZ   07.07.15 N1comp Poprad 35345292
7308244735 splátka plynu 766 RZ   07.07.15 SPP Bratislava 35815256
20150704 kancelárske potreby 187,6 RZ   07.07.15 VK Praktik Svit 37748301
7775323857 vyúčtovanie tel.hov. 46,26 RZ   07.07.15 Tcom Bratislava 35763469
6775254082 internet-prístup 1,18 RZ   07.07.15 Tcom Bratislava 35763469
1775329974 vucnet 131,45 RZ   07.07.15 Tcom Bratislava 35763469
2015070077 služby Spin 387,14 RZ   08.07.15 Asseco Bratislava 602311
3621500998 Magma 25,49 RZ   08.07.15 AutoCont Žilina 36396222
20150703 hygienický materiál 371,3 RZ   08.07.15 VK Praktik Svit 37748301
1152206393 školské tlačiva 56,11   objednávka 21.07.15 ŠEVT Banská Bystrica 31331131
5306285646 vyúčtovanie tel.hov. 45,99 RZ   27.07.15 Orange Bratislava 35697270
3621501164 Magma 193,28 RZ   27.07.15 AutoCont Žilina 36396222
2015010189 kancelárske potreby 89,83 RZ   28.07.15 KP Plus Poprad 36475025

Faktúry - jún 2015

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO IČO
150586 čistiace prostriedky 317,53 RZ   27.05.15 Tatraglobal Poprad 36456756
115056715 stravovacie kupóny 2621,14 RZ   28.05.15 Le Cheque Dejeuner 31396674
7323164638 splátka plynu 766 RZ   04.06.15 SPP Bratislava 35815256
9707003015 ochrana budovy 12,28 RZ   09.06.15 MV SR Bratislava 151866
6774373414 telef.poplatky 65,22 RZ   10.06.15 Tcom Bratislava 35763469
9774379525 vucnet 131,45 RZ   10.06.15 Tcom Bratislava 35763469
5720075949 poistenie 64 RZ   11.06.15 Generali Bratislava 35709332
5110065287 poistenie 117,01 RZ   11.06.15 Generali Bratislava 35709332
2015078 server HP 750 RZ   19.06.15 N1 comp Poprad 35345292
2015138 Výkon technika PO 75 RZ   19.06.15 Majerčák Poprad 45676178
2015079 tonery 246 RZ   19.06.15 N1 comp Poprad 35345292
14194724 za mobilné poplatky 46,05 RZ   18.06.15 Orange Bratislava 35697270
71500092 prvá pomov 71,5     26.06.15 Publicom Prievidza 36337897

Faktúry - máj 2015

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
2015010104 kancelárske potreby 150,8 RZ   4.5.2015 KP Plus Poprad 36475025
115046012 stravovacie kupóny 1919,82 RZ   4.5.2015 Le Cheque Dejeuner 31396674
9707003015 ochrana budovy 12,28 RZ   6.5.2015 MV SR Bratislava 151866
150027 stromčeky, zemina 384,59   obj. 5.5.2015 Engo Tatry Veľká Lomnica 36448109
7318184095 splátka plynu 766 RZ   5.5.2015 SPP Bratislava 35815256
351218 pranie prádla 7,39   obj. 11.5.2015 Poliklinika Alex.Poprad 36863831
1773351171 internet - prístup 2,84 RZ   11.5.2015 Tcom Bratislava 35763469
2773426696 vucnet 131,45 RZ   11.5.2015 Tcom Bratislava 35763469
7773420635 za telef. hovory 46,94 RZ   7.5.2015 Tcom Bratislava 35763469
2240003524 dodávka elektriny 874 RZ   11.5.2015 VSE Košice 44483767
2240003524 vrátka za elektrinu -114,47 RZ   11.5.2015 VSE Košice 44483767
2015024 zástavy SR 111,6   obj. 15.5.2015 Gavytex Poprad 46661930
150100110 učebnice 600   obj. 15.5.2015 Vydavateľstvo Osveta 31604676
950161506 služby sanet 150 RZ   20.5.2015 Sanet Bratislava 17055270
5297870671 za mobilné služby 46,11 RZ   19.5.2015 Orange Bratislava 35697270

Faktúry - apríl 2015

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
115033893 stravovacie kupóny 1919,82 RZ   2.4.15 Le Cheque Bratislava 31396674
9707003015 ochrana budovy 12,28 RZ   2.4.15 MV SR Bratislava 151866
351173 pranie prádla 4,75     9.4.15 Poliklinika Alexandra 36863831
7278263660 splátka plynu 766 RZ   9.4.15 SPP Bratislava 35815256
246 účastnícky poplatok 80     14.4.205 SlovakEdu Nitra  
215040107 servisné práce SPIN 387,14 RZ   13.4.15 Asseco Bratislava 602311
4773337051 vucnet 131,45 RZ   14.4.15 Tcom Bratislava 35763469
2772417118 internet-prístup 2,01 RZ   9.4.15 Tcom Bratislava 35763469
7772488654 vyúčtovanie telef.poplat. 60,07 RZ   9.4.15 Tcom Bratislava 35763469
1051500389 služby verejnej zelene 127,31     15.4.15 Brantner Poprad 36444618
3621500044 Magma 25,49 RZ   16.4.15 AutoCont Žilina 36396222
3621500161 Magma 193,28 RZ   20.4.15 AutoCont Žilina 36396222
5293832604 vyúčtovanie telef.poplat. 45,99 RZ   20.4.15 Orange Bratislava 35697270

Faktúry - marEc 2015

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO IČO
7238277466 splátka plynu 766   4.2.15 SPP Bratislava 35815256
2015028 PC komponenty 779,5   24.2.15 N1 Comp Poprad 35345292
515106252 vodné, stočné 242,17   22.3.15 Veola Poprad 36500968
9707003015 ochrana objektu 12,28   4.3.15 MV SR Bratislava 151866
1152201343 školské tlačiva 20,76   5.3.15 ŠEVT  B.Bystrica 31331131
2510479639 za komunálny odpad 328,9   4.3.15 Mesto Poprad  
115024741 stravovacie kupóny 2238,6   4.3.15 Le Cheque Bratislava 31396674
2015010059 kancelársky materiál 56,99   5.3.15 KP Plus Poprad 36475025
363515 členský poplatok 33   5.3.15 Sanet Bratislava 17055270
7298217453 splátka plynu 766   5.3.15 SPP Bratislava 35815256
1500060 vysávač 193,26   8.3.15 Rotary stone Poprad 36508641
46032015 čistenie linolea 347,98   9.3.15 Interier Tatry Poprad 31678599
519 časopis Sestra predplatné 15   9.3.15 VIUS Bratislava 47982594
5110065287 poistenie budovy 117,01   9.3.15 Generali Bratislava 35709332
1771592176 vucnet 131,45   11.3.15 Tcom Bratislava 35763469
3771587945 vyúčtovanie telef. hovorov 50,48   11.3.15 Tcom Bratislava 35763469
5289813466 vyúčtovanie mobil.hovorov 45,99   19.3.15 Orange Bratislava 35697270
20150301 čistiace a dezinfekčné prostr. 449   19.3.15 VIKI Praktik Svit 37748301
23415 bioenzym servis 150   12.3.15 BIO Enzym Poprad 69639485
2015020 výkon technika BOZP a PO 75 26.3.2015   Majerčák Martin Poprad 45676178
221500443 prenájom tabletov 25,2   26.3.15 Dtalan Bratislava 35810734

Faktúry - február 2015

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ IČO
348 účastnícky poplatok 20     2.2.2015 NÚCV Bratislava 699438
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   5.2.2015 KR PZ Prešov 735850
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   5.2.2015 KR PZ Prešov 735850
215010470 servisné práce SPIN 387,14 RZ   22.1.2015 Asseco Bratislava 602311
32915086 nájomné 1 RZ   26.1.2015 Mesto Poprad 326470
3621403902 Magma 25.49 RZ   26.1.2015 AutoCont Žilina 36396222
7452060358 nedoplatok plynu 1629,15 RZ   19.1.2015 SPP Bratislava 35815256
215010092 servisné práce Ispin 964,51 RZ   15.1.2015 Asseco Bratislava 602311
2201502001 účastnícky poplatok 40     5.2.2015 Akadémia vzdelávania 47337494
2770618490 vucnet 131,45 RZ   10.2.2015 Tcom Bratislava 35763469
7770615931 vyúčtovanie telef.hovorov 56,28 RZ   10.2.2015 Tcom Bratislava 35763469
2240003524 dodávka el.energie 874 RZ   10.2.2015 VSE Košice 44483767
15950629 online knižnica 137,44     13.2.2015 Verlag Dashofer 35730129
950161503 služby Sanet 150 RZ   19.2.2015 Sanet Bratislava 17055270
5285636924 mobilné felef. 59,55 RZ   19.2.2015 Orange Bratislava 35697270
1530042 učebnice 103,65     19.2.2015 Vydavateľstvo Príroda    35787147

Faktúry - január 2015

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluvy Objed. Dátum doruč. Dodávateľ  
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   5.1.15 KR PZ Prešov  
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   5.1.15 KR PZ Prešov  
519382015 publikácia  49,5     5.1.15 Ajfa+Avis Žilina  
5769533435 internet - prístup 8,39 RZ   8.1.15 Tcom Bratislava  
769664206 vucnet 131,45 RZ   8.1.15 Tcom Bratislava  
9770314096 vyúčtovanie telef.hovorov 58,24 RZ   9.1.14 Tcom Bratislava  
606791 členský poplatok  ASZŠ 130     12.1.14 Asociácia SZŠ  
1421634 nájomné 1 RZ   12.1.14 Nemocnica Poprad  
5041403168 predplatné 48,86     16.1.15 Poradca podnikateľa  
14194724 vyúčtovanie telef.hovorov 44,14 RZ   16.1.15 Orange Bratislava  
115011261 stravovacie kupóny 1919,82 RZ   21.1.15 Le Cheque Dejeuner  
150082 čistiace prostriedky 352,64 RZ   23.1.15 Tatraglobal Poprad  
150009 servisné práce 30,96   01/2015 22.1.15 Kelcom Poprad  
7327989469 splátka plynu 766 RZ   22.1.15 SPP Bratislava  
30006 účastnícky poplatok 35     28.1.14 Akadémia vzdelávania 47337494

Objednávky 2015

č. obj. Predmet objednávky Hodnota s DPH Viazanosť k zmluve Dátum vyhotovenia Dodávateľ Schválil
01/2015 stravovacie kupóny   RZ 20.1.2015 Le Cheque Dejeuner Kilíšeková
02/2015 servisné práce   RZ 20.1.2015 Kelcom Poprad Kilíšeková
03/2015 publikácia     13.2.2015 Verlag Dashofer Bratislava Kilíšeková
04/2015 stravovacie kupóny   RZ 26.2.2015 Le Cheque Dejeuner Kilíšeková
05/2015 čistenie podlahy     2.3.2015 Interier Tatry Poprad Kilíšeková
06/2015 prísluš. K Wurbel     6.3.2015 Rotary Stone Poprad Kilíšeková
07/2015 vysávač Wurbel     6.3.2015 Rotary Stone Poprad Kilíšeková
08/2015 čistiace prostriedky     12.3.2015 ViKi Praktik Svit Kilíšeková
09/2015 bio enzym     12.3.2015 Bio Enzým  Kilíšeková
10/2015 pranie prádla     16.3.2015 Poliklinika Alexandra Poprad Kilíšeková
11/2015 rezanie stromu a tují     16.3.2015 Brantner Poprad Kilíšeková
12/2015 stravovacie kupóny   RZ 20.4.2015 Le Cheque Dejeuner Kilíšeková
13/2015 kroviny     23.4.2015 Engo Tatry Veľká Lomnica Kilíšeková
14/2015 pranie prádla     17.4.2015 Poliklinika Alexandra Poprad Kilíšeková
15/2015 vlajky, návleky     29.4.2015 Gavytex Poprad Kilíšeková
16/2015 učebnice     29.4.2015 Vydavateľstvo Osveta Martin Kilíšeková
17/2015 PC komponenty   RZ 18.5.2015 N1 comp Poprad Kilíšeková
18/2015 stravovacie kupóny   RZ 25.5.2015 Le Cheque Dejeuner Kilíšeková
19/2015 PC komponenty   RZ 15.6.2015 N1 comp Poprad Kilíšeková
20/2015 PC komponenty   RZ 15.6.2015 N1 comp Poprad Kilíšeková
21/2015 PC komponenty   RZ 22.6.2015 N1 comp Poprad Kilíšeková
22/2015 dezinfekčné prostriedky     22.6.2015 ViKi Praktik Svit Kilíšeková
23/2015 kancelársky papier   RZ 22.6.2015 MIVA Market Smižany Kilíšeková
24/2015 otočná stolička     11.8.2015 KIKA Poprad Kilíšeková
25/2015 oprava krovinorezu     8.9.2015 Mountfield Poprad Kilíšeková
26/2015 kancelársky materiál    RZ 14.10.2015 KP-Plus Poprad Kilíšeková
27/2015 tonery   RZ 17.10.2015 N1 comp Poprad Kilíšeková
28/2015 revízia hasiacich prístr.     17.10.2015 Gardošová Iveta Kežmarok Kilíšeková
29/2015 kancelársky materiál    RZ 19.10.2015 N1 comp Poprad Kilíšeková
30/2015 spotrebný materiál     2.11.2015 PRO GRUP  Sp.N.Ves Kilíšeková
31/2015 knihy     2.11.2015 Knihkupectvo Kežmarok Kilíšeková
32/2015 PC komponenty   RZ 2.11.2015 N1 comp Poprad Kilíšeková
33/2015 dezinfekčné prostriedky     5.11.2015 ViKi Praktik Svit Kilíšeková
34/2015 hygienický materiál   RZ 5.11.2015 MIVA Market Smižany Kilíšeková
35/2015 kancelársky materiál    RZ 5.11.2015 KP-Plus Poprad Kilíšeková
36/2015 utierky, TP   RZ 24.11.2015 MIVA Market Smižany Kilíšeková
37/2015 spotrebný materiál     10.12.2015 PRO GRUP  Sp.N.Ves Kilíšeková
38/2015 stoličky, lavice   RZ 10.12.2015 Gaffer Prievidza Kilíšeková
39/2015 kontejner zásuvkový     10.12.2015 Nábytok Poprad Kilíšeková
40/2015 lieky, šzm     10.12.2015 ADUSPHARM Poprad Kilíšeková
41/2015 čistiace prostriedky   RZ 10.12.2015 Tatraglobal Poprad Kilíšeková

Zmluvy 2015

Zmluva č.01/2015 - Ochrana majetku

Zmluva č.02/2015 - Rámcová zmluva Datalan - Samsung School soft

Zmluva č.03/2015 - Čiastková zmluva k rámcovej zmluve Datalan - Samsung School soft

Zmluva č.04/2015 - Dodatok k poistnej zmluve

Zmluva č.05/2015 - Helago

Zmluva č.06/2015 - Zmluva o dielo 04.12.2015

Zmluva č.07/2015 - Ochrana majetku