Skip to main content
História a súčasnosť ŠČ
| Stano Čopík

V roku 1971 študenti začali vydávať školský časopis FONENDOSKOP, ktorý vychádza nepretržite dodnes. Časopis získava pekné ocenenia na celoslovenských súťažiach stredoškolských časopisov zdravotníckych škôl. Počas tých dlhých rokov časopis vychádzal v náklade minimálne dvakrát a maximálne štyrikrát do roka. Nakoniec sa ustálil počet vydávaných čísel a vychádza trikrát do roka ako časopis Žiackej školskej rady pri Strednej odbornej škole zdravotníckej v Poprade. Pri tvorbe časopisu vždy úzko spolupracovali žiaci a učitelia školy.

Niečo viac o našom časopise ....

•  Kolektív, redakčnú radu ako vydavateľský orgán, tvorí niekoľko členov z radov študentov a učiteľov. V redakčnej rade sú zastúpení ako redaktori, grafici, literáti, internetisti ....

•  Časopis vychádza v rozsahu  cca 20 strán,

•  Časopis sa sa voľne distribuuje do každej triedy , aby sme aspoň čiastočne pokryli náklady na jeho vydanie. Z vyzbieraných peňazí však nie sme schopní pokryť vydanie nového čísla a preto nám finančne pomáha škola. Časopis vychádza v náklade cca 100 ks a jeho distribúciu majú na svedomí najdlhšie jazyky z našej tlupy, ktoré dokážu predať snáď všetko. Distribúcii každého čísla predchádza pútač venovaný najhorúcejším témam, ktoré obsahuje nové číslo.

•  V posledných dvoch ročníkoch celoslovenskej súťaže stredoškolských časopisov zdravotníckych škôl náš FONENDOSKOP skončil pred bránami stupňov víťazov.

Každé dva roky sa koná súťaž časopisov stredných odborných škôl zdravotníckych pod názvom Žurnálový stetoskop. Vždy je usporiadateľom tejto súťaže škola, ktorá obsadila v poslednom ročníku súťaže miesto na spomínanom stupni víťazov. V roku 2005 sme boli organizátorom tejto súťaže aj MY. Bližšie informácie o dianí, aktivitách a výsledkoch ročníka súťaže Žurnálový stetoskop 2005 sa dozviete na stránke Žurnálový stetoskop 05.  Fotogaléria vám bližšie priblíži dianie..

 {jgototop}{/jgototop}