Skip to main content
Všeobecné info o kurze
| Táňa Pavlíková

ORGANIZÁCIA KURZU PRVEJ POMOCI


Organizačná forma vzdelávacej aktivity: kurz

Trvanie: 8 hodín

Cieľ vzdelávacej aktivity:
- nadobudnúť základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na poskytovanie prvej pomoci
- riešenie najčastejších náhlych príhod neúrazového a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie človeka

Cieľová skupina:
- žiadatelia o vodičské oprávnenie a vodiči
- zamestnanci firiem, učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, študenti od 18. rokov, široká verejnosť

Metódy výučby:
- metóda hovoreného slova, prednášky, výklad, prezentácia – zamerané na teoretické informácie, fakty
- metóda demonštrácie a nácviku riešenia modelových situácií a problémových situácií
- praktická ukážka, praktické cvičenia – zamerané na získavanie a overenie praktických zručností jednotlivca na prácu v tíme a v dvojici
- individuálne a skupinové opakovanie

Spôsob prihlásenia sa do kurzu:
- na základe prihlášky žiadateľa (dostupná na internetovej stránke – STIAHNITE SI ICH TU)
- poštou (SZŠ, Levočská 5, 058 50 Poprad)
- mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
- osobne (sekretariát školy, Levočská 5, 058 50 Poprad)
- telefonicky (052/7722704, p. Pavlíková)

Spôsob platby (POZOR ZMENA):
- poplatok za kurz 20 € sa uhrádza v hotovosti pri otvorení kurzu,

Organizácia kurzu:
- kurz sa bude realizovať v budove SZŠ, Levočská 5, Poprad
- v dňoch - piatok – kurz (od 12.00 - 20.00) alebo sobota – skúška (od 8.00) alebo po dohode s účastníkmi kurzu
- inštruktor kurzu:
PhDr. Tatiana Pavlíková - zástupkyňa riaditeľa, učiteľka odborných predmetov
Mgr. Valéria Žíhlavníková - učiteľka odborných predmetov
PhDr. Andrea Kakalejčíková - učiteľka odborných predmetov
Mgr. Lýdia Cimermanová - učiteľka odborných predmetov
Mgr. Bibiana Macková
- učiteľka odborných predmetov
PhDr. Anna Takáčová - učiteľka odborných predmetov

- študijný materiál: bližšie informácie na kurze

Spôsob ukončenia kurzu:

- záverečná skúška (30 minút)
- teoretická časť (10 minút) - test s 28 otázkami
- praktická časť (20 minút) - riešenie simulovanej situácie
- počítačový záznam kardio-pulmonálnej resuscitácie (KPR)
- vydanie Potvrdenia o absolvovaní Kurzu prvej pomoci

Skúšobný poriadok:
1. Test - 28 otázok, každá hodnotená 1 bodom, spolu 28 bodov
- záverečné hodnotenie testu:
- 28 bodov - 100 % - VYHOVEL(A)
- 27 bodov - 95 % - VYHOVEL(A)
- 26 bodov - 90 % - VYHOVEL(A)
- 25 bodov a menej - 85 % - NEVYHOVEL(A)

2. Riešenie simulovanej situácie - frekventant si náhodným výberom vyberie simulovanú situáciu, ktorú musí reálne zvládnuť
- záverečné hodnotenie:
VYHOVEL(A) - ak skúšaný preukáže schopnosť včas a správne reagovať na simulovanú situáciu
NEVYHOVEL (A) - ak skúšaný nepreukáže schopnosť včas a správne reagovať na simulovanú situáciu

3. Počítačový záznam kardio-pulmonálnej resuscitácie (KPR) – VYHOVEL(A)/NEVYHOVEL(A)

Celkové hodnotenie skúšky:
Frekventant VYHOVEL(A), ak z teoretickej časti skúšky dosiahne najmenej 90 % a preukáže schopnosť včas a správne reagovať na situácie vyžadujúce poskytnutie prvej pomoci.

{jgototop}{/jgototop}