Skip to main content
Projekt V4 Gen Mini-Grant
| Daša Škodyová

visegrad fund logo supported by blue 800pxProjekt V4 Gen Mini-Grant pod hlavičkou Medzinárodného vyšehradského fondu podporuje krátkodobú mobilitu mládeže vo vekovej skupine 12–30 rokov. Hlavným zameraním je presadzovanie demokratických hodnôt, občianskej participácie a cezhraničného dialógu medzi mladými ľuďmi. Mladí ľudia majú šancu zoznámiť sa so susedmi, spoznať nových priateľov a získať nové zručnosti a skúsenosti.

Trvanie projektu: 15.05.2023 – 15.11.2023

V rámci projektu sme spolupracovali s naším dlhoročným českým partnerom - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav. Škola v súčasnosti vzdeláva 400 žiakov v odboroch ošetrovateľstvo, praktická sestra, lekárske lýceum a diplomovaná všeobecná sestra. Areál krajskej nemocnice sa nachádza v tesnej blízkosti školy, čo vytvára odborné zázemie a optimálne podmienky pre realizáciu odbornej a praktickej výučby študentov. Škola má bohaté skúsenosti s riadením a realizáciou národných a medzinárodných projektov. My sme si vybrali oblasť ZDRAVIE A AKTÍVNY ŽIVOTNÝ ŠTÝL, kde sme rozvíjali športové a iné aktivity, ktoré prispievajú k aktívnemu životnému štýlu a aktivity zamerané na osobnú pohodu a fyzické a duševné zdravie. Naplánovali a zrealizovali sme 3 aktivity: Deň prvej pomoci, Zážitkový kurz v Čechách a Zážitkový kurz na Slovensku.

Aktivita: Deň prvej pomoci

Český partner každoročne organizuje súťaž prvej pomoci s názvom Deň prvej pomoci. 31. mája 2023 sa aj slovenský tím pozostávajúci z 5 študentov zúčastnil tejto súťaže, v ktorej súťažiaci z 12 tímov museli prejsť rôznymi simuláciami nehôd, zranení a pod. Slovenskému tímu sa podarilo vyhrať 3. miesto. V rámci návštevy slovenskí študenti so svojimi učiteľmi navštívili českú partnerskú školu, kde mali možnosť absolvovať teoretické a praktické hodiny a porovnať učebné a vyučovacie metódy. Slovenskí študenti a učitelia navštívili aj partnera českej školy - Oblastnú nemocnicu Mladá Boleslav, kde sa zúčastnili praktických cvičení na rôznych oddeleniach nemocnice.

Aktivita: Zážitkový kurz v Čechách

Začiatkom júna 2023 sa uskutočnil týždňový zážitkový kurz v nádhernom prostredí rekreačného strediska Drhleny v Českom ráji zameraný na osobnostný a profesionálny rozvoj. Kurzu sa zúčastnilo 10 slovenských študentov + 2 učitelia. V rámci kurzu sa naši študenti zoznámili s rôznymi metódami poskytovania prvej pomoci, podelili sa o skúsenosti s maskovaním rán a zranení a metodikou vytvárania rán. Ďalšou aktivitou zaradenou do kurzu v Českej republike boli základy tejpovania – cenné boli najmä aplikácie tejpovacích pások na rôzne časti tela. Veľmi zaujímavá bola návšteva a ukážky záchranných zložiek polície a hasičov. Počas kurzu žiaci vykonávali aj rôzne športové, pohybové aktivity a turistiku, absolvovali pešiu vychádzku na Hrad Kost a odvážnejší aj vyskúšali lezeckú stenu v Sobotke.

Aktivita: Zážitkový kurz na Slovensku

Počas zážitkového kurzu na Slovensku 21 českých študentov + 3 učitelia vykonávali športové a pohybové aktivity zamerané na posilňovanie fyzickej zdatnosti a osobnej pohody, vrátane aktivít v horskom prostredí - Vysoké Tatry, Slovenský raj - ako aj rozvoj plaveckých zručností - Aquacity Poprad. Účastníci mali možnosť vyviezť sa lanovkou na Lomnický štít, kde zažili nádherné výhľady. Počas kurzu sa zamerali aj na poskytovanie prvej pomoci a prevenciu úrazov v horskom prostredí, na rôzne spôsoby zvyšovania fyzickej kondície vrátane relaxu po fyzickom výkone. Účastníkom boli predstavené ukážky techník cvičenia, ktoré vedú k celkovému uvoľneniu tela, vrátane praktických ukážok relaxačných a aktivačných cvičení, ktoré podporujú a harmonizujú fyzické a psychické zdravie jednotlivca – teoretická prednáška na SZŠ Poprad a praktické cvičenia strečingu a jogy. V rámci programu mali možnosť navštíviť Horskú službu v Starom Smokovci a Leteckú záchrannú službu na letisku v Poprade.