Skip to main content
Základné informácie
| Stano Čopík

Prevádzkovateľ: Stredná zdravotnícka škola Poprad

Adresa: Levočská 5, 058 50 Poprad

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle informácie: identifikačné a kontaktné údaje svoje, zodpovednej osoby, úradu na ochranu osobných údajov a ďalšie údaje nachádzajúce sa v sekcii Ochrana osobných údajov..