Skip to main content
Rada školy
| Stano Čopík

Členstvo v Rade školy:

Predseda Rady školy: Mgr. Zuzana Čopíková - pedagogický zamestnanec

Členovia Rady školy:

PhDr. Mária Dobrovská - pedagogický zamestnanec

Anna Fireková - nepedagogický zamestnanec

MUDr. Michal Heržák - zástupca rodičov 

Martin Slodičák - zástupca rodičov

Lenka Skokanová - zástupca rodičov

Emma Ilčíková - zástupca žiakov

MUDr. Martin Lajoš - zástupca zriaďovateľa

Mgr. František Majerský - zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Lucia Gallovičová - zástupca zriaďovateľa

Bc. František Rosina - zástupca zriaďovateľa

 

 

Dôležité dokumenty k práci Rady školy, alebo jej činoosti si môžete pozrieť po ich stiahnutí vo formáte RTF alebo PDF.

Zriaďovacia listina adobeZriadovacia-listina.pdf (309 kB)

Štatút rady školy adobe statut.pdf (196 kB)

Dodatok k štatútu adobe Dodatok k štatútu č.1 (112 kB)

Výročné správy

adobe vyrocna_sprava_2023.pdf 

adobe vyrocna_sprava_2022.pdf 

adobe vyrocna_sprava_2021.pdf 

adobe vyrocna_sprava_2020.pdf

adobe vyrocna_sprava_2017.pdf (206 kB)

adobe vyrocna_sprava_2016.pdf (200 kB) 

 

 (206 kB)