Skip to main content
Prečo lanovkou k vrcholu úspechu? Škola sa nachádza pod Tatrami a lanovkou sa dostaneme na Lomnický štít. Našou ambíciou je, sa dostať na úroveň top európskych škôl poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť. Cieľom internacionalizácie SZŠ Poprad je...

Čítať ďalej…Lanovkou k vrcholu úspechu

  • Stano Čopík

Erasmus+ v Prahe

V dňoch od 20.10.2019 do 25.10.2019 sme v rámci projektu Erasmus+ navštívili Strednú zdravotnícku školu - Ruská, v Prahe. Zúčastnili sme sa vyučovacieho procesu v škole na hodinách odborných predmetov - Ošetrovateľstva, Psychológie a Klinickej propedeutiky,...

Čítať ďalej…Erasmus+ v Prahe

  • Ľubka Lopuchová

Mobilita učiteľov

V dňoch 10.-15.11.2019 sme mali možnosť zúčastniť sa aktivity job-shadowing/hospitacia na SZŠaVOŠ Mlada Boleslav,kde sme absolvovali po 10hodin v predmetoch ANF a PRP. Tam sme mali možnosť získať nové skúsenosti s prácou vo virtuálnej učebni, ktorú...

Čítať ďalej…Mobilita učiteľov