Skip to main content
Rada školy
| Stano Čopík

Členstvo v Rade školy:

Predseda Rady školy: Mgr. Andrea Kakalejčíkovová - pedagogický zamestnanec

Členovia Rady školy:

Mgr. Zuzana Čopíková - pedagogický zamestnanec

Anna Fireková - nepedagogický zamestnanec

Ing. Vojtech Wágner - zástupca rodičov 

Martin Slodičák - zástupca rodičov

Ing. Andrea Janošová - zástupca rodičov

Zuzana Halčinová - zástupca žiakov

Anna Schlosserová - zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Lucia Galovičová - zástupca zriaďovateľa

Mgr. Zuzana Hrabovská - zástupca zriaďovateľa

MUDr. Martin Lajoš - zástupca zriaďovateľa

 

Dôležité dokumenty k práci Rady školy, alebo jej činoosti si môžete pozrieť po ich stiahnutí vo formáte RTF alebo PDF.

Zriaďovacia listina adobeZriadovacia-listina.pdf (309 kB)

Štatút rady školy adobe statut.pdf (196 kB)

Dodatok k štatútu adobe Dodatok k štatútu č.1 (112 kB)

Výročné správyadobe vyrocna_sprava_2016.pdf (200 kB) adobe vyrocna_sprava_2017.pdf (206 kB)

adobe vyrocna_sprava_2020.pdf (206 kB)

adobe vyrocna_sprava_2021.pdf (206 kB)