Skip to main content
Cable car to the top of success - Lanovkou k vrcholu úspechu
| Katka Zahradníková

Po týmto názvom bola realizovaná mobilita učiteľov v rámci projektu Erasmus + KA 1 od 26.10.2021 do 1.10.2021 v Slovinsku. Srednja gozdarska in lesarska šola v Postojnej poskytla možnosť hospitácií Mgr. K. Zahradníkovej a Mgr. Z Hrivíkovej. Počas 5 dní sme sa zúčastnili na hodinách psychológie, prvej pomoci, anatómie a fyziológie, cvičení z ošetrovateľstva ale i pre nás neznámych predmetov ako sú masáže či pedikúra. Škola má veľa priestorov na vyučovanie, pre oddych žiakov, vlastnú jedáleň i telocvičňu. Po náročných hodinách strávených v škole sme relaxovali v prekrásnom prírodnom okolí Postojnej. Svoje skúsenosti sme si vymenili naozaj na medzinárodnej úrovni, pretože v rovnakom čase boli na škole na svojom projekte i dve študentky spolu so svojou vyučujúcou zo Španielska. Veríme, že poznatky, ktoré sme si odtiaľ priniesli budú prínosom nielen pre našu pedagogickú prax ale i pre žiakov.

Zuzka Hrivíková a Katka Zahradníková