Skip to main content
Smernica ŠK
| Stano Čopík

S M E R N I C A

pre školskú knižnicu pri SZŠ v Poprade.
  1. Za evidenciu a požičiavanie literatúry je zodpovedná Zuzana Handzušová, za ďalšie knižnično-informačné služby Ing. Stanislav Čopík.

 

  1. Požičiavajú sa knihy evidované v knižnici a z učebníc tie, ktorých stav je minimálne 10% nad nevyhnutnou potrebou výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

  1. Prevádzková doba knižnice:

- posledné tri týždne v mesiaci
- dopoludnia: 10.00  -  11.00 denne
- popoludní: 14.00  -  15.00  utorok a štvrtok

  1. Podmienky pre požičiavanie kníh:

    • maximálna dĺžka pôžičky . . . 2 mesiace (možno jedenkrát predĺžiť po osobnom alebo  telefonickom  dohovore)

    • zamestnanci školy . . . . . 0.-€

    • žiaci školy . . . . .  0.- €

    • ostatní  . . . . .  5 až 15 € (podľa veku a ceny knihy, pri vrátení knihy sa záloha vracia)

 

  1. Registračný poplatok je 6 € a je využívaný na administratívne činnosti súvisiace knižnično-informačnými službami (poštovné a telefón pri nevrátení vypožičaných kníh stanovených termínoch a tiež na rozšírenie knižničnej zbierky).

 

  1. Iné poplatky:


a) kopírovanie dokumentov ..... 0,05 € / 1 strana
b) prístup k vonkajším informačným zdrojom ..... 0,05 € / 1 minúta
c) tlač dokumentov .....  0,05€ / 1 strana
d) tlač farebných dokumentov ..... 1 € / 1 strana
e) uloženie informácii na CD-ROM ..... 1 € / 1 CD

V Poprade, 1. septembra 2005

Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ SZŠ v Poprade


{jgototop}{/jgototop}