Skip to main content
Preškolenie zdravotníckych pracovníkov
| Miro Bednár

Od 1.marca 2017 vstúpila do platnosti Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 28/2017 Z.z. (ďalej len vyhláška), ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZ SR č.321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov. Nová vyhláška výrazne rozširuje kompetencie zdravotníckych asistentov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zdravotnícky asistenti, ktorí ukončili štúdium do 31.augusta 2013 môžu výkony súvisiace s navýšenými kompetenciami vykonávať až po preškolení podľa § 4e vyhlášky. Absolventi, ktorí ukončili štúdium do 31.augusta 2008 musia absolvovať aj preškolenie podľa §4d vyhlášky.

Doškoľovanie realizujeme na základe žiadosti zamestnávateľa a po uzavretí dohody medzi zamestnávateľom a školou.

 

adobeprihláška (200 kB, PDF)

 

adobe vyhláška č.28/2017 (180kB, PDF)

 

adobe vyhláška č.321/2005 (680 kB, PDF)