Skip to main content
Erasmus+ v Prahe
| Stano Čopík

V dňoch od 20.10.2019 do 25.10.2019 sme v rámci projektu Erasmus+ navštívili Strednú zdravotnícku školu - Ruská, v Prahe. Zúčastnili sme sa vyučovacieho procesu v škole na hodinách odborných predmetov - Ošetrovateľstva, Psychológie a Klinickej propedeutiky, a tiež praktickej prípravy na školiacich pracoviskách - vo Fakultnej nemocnici v Motole a v Ústrednej vojenskej nemocnici. Zoznámili sme sa so systémom a prevádzkou školy a úrovňou poskytovaného vzdelania. Detailnejšie sme sa oboznámili s charakteristikou školy, systémom organizácie a riadenia, prevádzkou školy, podmienkami žiakov k vzdelaniu, študijnými odbormi a ich obsahom. Ďakujeme vedeniu školy za umožnenie mobility zamestnancov, za ústretový prístup a spoluprácu.

Mária Dobrovská a Jana Dunajčanová