Skip to main content
Členovia školského parlamentu
| Jana Rothová

Koordinátor ŠP: PhDr. Jana Rothová

Výbor školského parlamentu pre školský rok 2023/2024

Predseda: Klaudia Majerčáková, 4. B

Podpredseda: Emma Ilčíková, 3. B

Kultúrny referent: Natália Bartošová, 2. A

Športový referent: Veronika Rušinová, 4. A

Zástupca v Rade školy: Emma Ilčíková, 3. B

Ostatní členovia:

Miroslava Bafiová, 1.A

Viktória Olšavská, 1.A

Lea Kolbová, 1.B

Sandra Čupková, 1.B

Miriama Galliková, 2.A

Andrea Majerčáková, 2.A

Sofia Schmalová, 2.B

Olívia Budzáková, 3.A

Marta Pinterová, 3.A

Michaela Majerčáková, 3.B

Sarah Režnická, 4.A

Klaudia Majerčáková, 4.B

Petra Pristášová, 4.B