Skip to main content
Členovia školského parlamentu
| Daša Škodyová

Koordinátor ŠP: PhDr. Jana Rothová

Výbor školského parlamentu pre školský rok 2022/2023

Predseda: Slavomíra Milá (IV. PS B)

Podpredseda: Andrea Bondrová (III. PS B)

Zapisovateľ: Marta Pinterová (II. PS A)

Kultúrny referent: Viktória Ovšanková (IV. PS A)

Športový referent: Miriama Galliková (I. PS A) 

Zástupca v Rade školy: Zuzana Halčinová (IV. PS A)