Skip to main content
Aktivity školského parlamentu
| Stano Čopík

Plánované aktivity školského parlamentu pre školský rok 2022/2023

September

 • 1. stretnutie ŠP v školskom roku 2022/2023
 • Oboznámenie sa so štatútom ŠP
 • Voľba výboru ŠP
 • Príprava návrhov, aktivít na školský rok 2022/2023
 • 26.09. Európsky deň jazykov (prezentácia krajiny, ukážka zvykov, ochutnávka jedla)

Október

 • Vyhlásenie medzitriednej súťaže
 • Imatrikulácia prvákov
 • Imatrikulácia druhákov

 November

 • Hallowen - deň v maskách
 • 14.11. Svetový deň diabetu (priblížiť ochorenie prostredníctvom rozhlasu, kontrola glykémie)
 • Deň študentstva - volejbalový turnaj

 December

 • 06.12. Mikulášsky deň
 • Vianočná výzdoba
 • Vianočná akadémia
 • "Urobme si pekné Vianoce"

 Január

 • Farebný týždeň

Február

 • 06.02. Svetový deň bez mobilu
 • 14.02. Valentínsky deň

Marec 

 • Mesiac knihy, deň poézie
 • 21.03. Deň Downovho syndrómu
 • 28.03. Deň učiteľov

Apríl 

 • 1.04. No back pak day
 • 22.04. Deň zeme – čisté prostredie okolo nás

Máj 

 • 06.05. Medzinárodný deň bez diét
 • 11.5. Bežecký maratón

Jún

 •  Rozlúčka so štvrtákmi

Ostatné:

 • Triedenie odpadu
 • Zber zálohovaných fliaš a plechoviek
 • Záchranný box pre ženy
 • Spoluúčasť ŠP pri projekte CAF
 • Organizácia zbierky pre útulok Cesta za domovom