Skip to main content
Praktická časť odbornej zložky
| Táňa Pavlíková

Praktická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykonáva ako praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy. Koná sa pred maturitnou komisiou. Žiak si losuje z 15 tém, ktoré sú v súlade s požiadavkami na absolventa študijného odboru praktická sestra. Praktická časť sa koná v Nemocnici Poprad a.s. na základných výučbových pracoviskách:
1.pracoviská interných disciplín
2.pracoviská chirurgických disciplín

Žiak si pracovisko vylosuje. Skúška začína o 6.30 ráno. V priebehu dopoludnia študent získava informácie o zdravotnom stave pacienta, vyhodnocuje ho a plní z toho vyplývajúce praktické úlohy. Praktická skúška končí obhajobou výkonov pred maturitnou komisiou. Žiak musí :

  • realizovať naplánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, najmä pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych a duchovných potrieb v rámci svojich kompetencií,
  • spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, • profesionálne komunikovať v pracovných činnostiach,
  • podieľať sa na prevencii,
  • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia
  • preukázať schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách,
  • dodržiavať zásady OBP
  • poskytnúť prvú pomoc podľa svojich odborných schopností.