Skip to main content
  • Daša Škodyová

Workshop dobrej praxe

Prezentácia implementácie modelu CAF do prostredia našej školy (a partnerskej zdravotníckej školy v Prešove) prebehla 20. septembra 2023 v priestoroch prešovskej galéria za účasti vedenia odboru školsktva VUC Prešov, zamestnancov prešosvkého úradu...

Čítať ďalej…Workshop dobrej praxe

  • Daša Škodyová

Získali sme ocenenie

V stredu, 7. septembra za účasti vedúceho odboru školstva PaedDr. Jána Furmana a predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Kataríny Surmíkovej Tatranskej, si riaditeľ Mgr. Miroslav Bednár prevzal ocenenie dvojročnej práce...

Čítať ďalej…Získali sme ocenenie

  • Daša Škodyová

Externá spätná väzba

Po desiatich mesiacoch od tvorby akčného plánu a začatia plnenia oblasti na zlepšenie prišlo k prvému dôležitému hodnoteniu zo strany Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Cafackým slovníkom prišlo k externej spätnej...

Čítať ďalej…Externá spätná väzba

  • Stano Čopík

Vizitky školy

V rámci bodu 9 "Zlepšiť vnímanie verejnosti na organizáciu verejnou prezentáciou úspešných absolventov" sme v spolupráci s externými zainteresovanými stranami za účasti žiakov a učiteľov popracovali na zlepšení imagu školy vo forme prezentačných videí. My ...

Čítať ďalej…Vizitky školy

  • Stano Čopík

Práca na akčnom pláne

Počas obdobia október 2022 až máj/jún 2023 sme pracovali, pracujeme a budeme pracovať na akčnom pláne zlepšovania. Do príchodu hodniteľov budeme mať rozpracované alebo aj ukončenú pácu na deviatich resp jedenástich oblastiiach týkajúcich sa chodu a...

Čítať ďalej…Práca na akčnom pláne

  • Daša Škodyová

Posúdenie na mieste

Prvý septembrový piatok k nám zavítal doc. Miroslav Hrnčiar aby oboznámil s procesom zavádzania modelu CAF na našej škole a vykonal tzv. "posúdenie na mieste", ktorého výseldkom bude spätná väzba na samohodnotiacu správu a pohľad z vonku na proces,...

Čítať ďalej…Posúdenie na mieste