Skip to main content
  • Táňa Pavlíková

Stretnutie absolventov 2003

Obdobie štúdia : 1999-2003 Študijný odbor : všeobecná sestra Triedny učiteľ : PhDr. Andrea Kakalejčíková, PhDr. Tatiana Pavlíková 26. mája 2023 v Dobrých časoch... a mali sme sa naozaj dobre. Stretnutie po 20- tich rokoch, ktoré prebehli neuveriteľne...

Čítať ďalej…Stretnutie absolventov 2003

  • Táňa Pavlíková

Stretnutie absolventov 2003

Obdobie štúdia: 1999-2003 Študijný odbor: všeobecná sestra Triedny učiteľ: PhDr. Andrea Kakalejčíková, PhDr. Tatiana Pavlíková  A bolo veselo...20. mája v Dobrých časoch a boli to naozaj dobré časy. Plné láskavých spomienok, smiechu pri spoznávaní...

Čítať ďalej…Stretnutie absolventov 2003

STRETNUTIE ABSOLVENTOV 1996 Obdobie štúdia: 1992-1996 Študijný odbor: všeobecná sestra Triedny učiteľ: Mgr. Miroslav Bednár Stretnutie po: 21 rokoch Tretie pomaturitné stretnutie sa, trochu netradične – po 21 rokoch, uskutočnilo 3.júna 2017 v slávnostnej...

Čítať ďalej…Stretnutie absolventov 1996