Skip to main content
Aj učitelia sa počas pandémie vzdelávajú
| Zuzka Čopíková

V rámci projektu Erasmus+ sa mali dve učiteľky našej školy zúčastniť školiaceho kurzu s názvom Best Practices Benchmarking vo Fínsku a Estónsku ešte v apríli 2020. Kurz je zameraný na proces porovnávania školského systému v rôznych krajinách Európy. Keďže pandemická situácia na celom svete ovplyvňuje životy a plány všetkých ľudí, musel byť tento kurz v apríli 2021 presunutý do online priestoru.

Kurz bol rozdelený do 3 modulov:

  1. Vzdelávanie vo Fínsku počas pandémie
  2. Nový vzdelávací program
  3. Vzdelávanie zamerané na študenta

Počas online stretnutí sme sa v každom module dozvedeli veľa zaujímavých informácií z fínskeho vzdelávacieho prostredia, videli sme mnoho kvalitných a poučných prezentácií a nahliadli sme do školských systémov aj v iných európskych krajinách. Hovorili sme najmä o vzdelávaní počas pandémie, najčastejších prekážkach a výzvach pre učiteľov i žiakov. Vymenili sme si skúsenosti s učiteľmi z Grécka, Španielska a Nemecka.

Aj keď tento online kurz nenahradí návštevu zahraničia naživo, sme rady, že sme aspoň takouto formou mali možnosť spoznať a porovnať vzdelávanie v rôznych európskych krajinách a diskutovať s kolegami z iných krajín.