Skip to main content
Vyhodnotenie cvičenia s integrovaným záchranným systémom
| Táňa Pavlíková

V stredu 28.6.2023 sa tretie ročníky zúčastnili stretnutia so zástupcami integrovaného záchranného systému a Nemocnice Poprad a.s.,kde sa vyhodnotilo spoločné cvičenie zložiek integrovaného záchranného systému pri odstraňovaní následkov udalosti hromadného postihnutia. Udalosť sa konala 30.mája, kde našich 20 vybraných študentov z 3.ročníkov vystupovalo v úlohe zranených.

Simulovaná bola dopravná nehoda osobného auta, ktoré narazilo do davu ľudí. Za IZS vyhodnotil cvičenie Ing. Bc. Michal Hudák a za Nemocnicu Poprad a.s. primár urgentného príjmu MUDr. Jozef Chlebec, od ktorého sme sa dozvedeli ako to fungovalo po zásahu záchranárov v nemocnici.Za Nemocnicu Poprad sa stretnutia zúčastnila aj riaditeľka pre úsek ošetrovateľstva Mgr. Zuzana Guthová.

Okrem figurantov si svoje zručnosti precvičili aj maskérky, ktoré svoju úlohu splnili viac ako na výbornú. Maskované rany boli na nepoznanie od reálnych. Pre našich študentov to bola nová skúsenosť, pretože sa s takouto udalosťou ešte nestretli a pre 9 posádok IZS to bolo riadne cvičenie, ktorého úlohou bolo vychytať chyby a nedostatky, ktorých sa dopustili. Našťastie iba pri cvičení... Na cvičení spolupracovali ďalej hasičský a záchranný zbor, polícia SR, krajské operačné stredisko Prešov, Záchranná služba Košice a Nemocnica Poprad a.s. , cca 100 ľudí. Hovorí sa, že ťažko na cvičisku , ľahko na bojisku- tak želáme integrovanému systému, čo najmenej takýchto reálnych zásahov, nech to ostane naozaj len na cvičisku. Týmto chcem poďakovať najmä našim 20 figurantom, maskérkam, kolegyniam A.Takáčovej, E.Teplickej , M.Dobrovskej a V.Žihlavníkovej za spoluprácu pri príprave žiakov.