Skip to main content
Prváci a druháci počas maturitných skúšok
| Katka Zahradníková

Emotívna exkurzia v koncentračnom tábore smrti Auschwitz-Birkenau  ... žiaci 1B a II.B

Jedno z najkraších miest Európy - Krakow ponúkol žiakom I.B a II.B krásu svojich pamiatok za slnečného dňa.

Na deň detí v meteorologickej stanici Gánovce - vypustenie meteorologickej sondy