Skip to main content

Aktuality

| Jana Kurucová | O škole

Napriek tomu, že primárnym cieľom našej školy je vychovávať výborných a do života pripravených zdravotníkov, radi sa vo voľnom čase podelíme o svoje zážitky či postrehy z praxe a mimoškolského života prostredníctvom nášho časopisu Fonendoskop. Tento časopis už vychádza nejaký ten čas a dvakrát do roka ho v printovej podobe distribuujeme našim spolužiakom. Pravidelne sa zapájame i do rôznych súťaží na celoslovenskej i regionálnej úrovni. 5. 6. 2024 sa konal v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove jubilejný X. ročník regionálnej súťaže v tvorbe stredoškolských časopisov, ktorú organizuje Prešovský samosprávny kraj. Tento ročník bol spestrený aj úvodnými slovami pána predsedu Milana Majerského, ktorý mladých ľudí povzbudil v písaní a tvorivej činnosti, pričom zdôrazňoval potrebu prinášať pravdivé informácie. Hosťom stretnutia bol aj poslanec NR SR František Majerský. Podujatie sprevádzala milým slovom hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová, ktorej slová dopĺňali poznámky porotcov, regionálnych novinárov. Porotcovia opätovne potvrdili kvalitu nášho časopisu a vyzdvihli skutočnosť, že na svet sa pozeráme empatickými očami, že z nášho časopisu vyžaruje ľudskosť a uvedomovanie si hodnoty zdravia. V celkovom hodnotení sme napokon skončili v striebornom pásme, čo nás teší.

banner podmienky

Naša zdravotka

MOTTO

”Konaj dobro,
aj keď Ťa o to nikto nežiada. 
Konaj dobro,
aj keď Ťa pri tom nikto nevidí.”

IROP

CAF certifikát

Akreditácia ERASMUS

Zelený certifikát

PARTNERI

Čo sa udialo v škole


Kde nás nájdete