Skip to main content
Štúrovo pero 2015
| Zuzana Litomerická

Štúrovo pero, akcia organizovaná pod patronátom TV Markíza a Krajskej knižnice vo Zvolene. Pero, symbolicky predstavuje nástroj na premenu sveta, slovo ním napísané, má nepochybne silu zbrane. Ako nástroj na premenu spoločnosti ho používal aj Ľudovít Štúr, národný buditeľ s uhrančivým pohľadom. A ako nástroj na vyjadrenie názoru ho používajú aj naši žiaci pri tvorbe školského časopisu Fonendoskop. A práve hodnotením a  pripomienkami k práci žiakov - novinárov na SŠ a VŠ - sa zaoberala spomínaná akcia. Ako zástupcovia nášho školského časopisu sa jej zúčastnili žiačky 2. ZA A triedy Ivana Baluchová a Kristína Bajnoková. Odniesli si z tohto podujatia veľa postrehov a nových pohľadov na tvorbu nášho časopisu. Úorveň jednotlivých časopisov hodnotili profesionálni novinári, medzi inými napr. Patrik Herman z TV Markíza, Lukáš Diko - riaditeľ redakcie spravodajstva RTVS. Fonendoskop získal v záverečnom hodnotení osobitnú cenu TV Markíza a Paneurópskej vysokej školy v podobe publikácie a finančnej ceny dvadsať eur. Pohľadom mojich očí vyznelo podujatie veľmi akčne, sviežo a bolo pre nás zúčastnených prínosom.