Skip to main content
Mobilita učiteľov
| Ľubka Lopuchová

V dňoch 10.-15.11.2019 sme mali možnosť zúčastniť sa aktivity job-shadowing/hospitacia na SZŠaVOŠ Mlada Boleslav,kde sme absolvovali po 10hodin v predmetoch ANF a PRP. Tam sme mali možnosť získať nové skúsenosti s prácou vo virtuálnej učebni, ktorú budeme mat čoskoro aj v našej škole;využívaním najmodernejších IKT technológií vo vyučovacom procese, získali sme inovatívne postupy pri výučbe PRP,porovnali sme rozdiely v naplní výučby v odbore ZA a praktická sestra. Pridanou hodnotou bola účasť na celoštátnej odbornej konferencii v Liberci pod názvom “Když srdce zabolí”,kde sme okrem zaujímavých ľudí stretli aj známe osobnosti ako Markéta Pechová,ktorá ako prvá s handicapom preplávala La Manche. Mobilita nás obohatila o mnohé skúsenosti,posilnila priateľstvá s nadejou na ďalšiu spoluprácu výmenných stáži so žiakmi.

Kakalejčíkova, Lopuchová