Skip to main content
Erasmus Praha
| Zuzana Litomerická

Začiatkom októbra, presne v dňoch 10.10. 2022 až 14. 10. 2022, sme sa ja , Mgr. Zuzana Litomerická a kolegyňa Mgr. Jana Dunajčanová , zúčastnili projektu Erasmus formou náčuv na teoretických vyučovacích hodinách a hodinách praktického vyučovania na Vyššej odbornej škole zdravotníckej a Strednej zdravotníckej škole. 5.května, v Prahe.

Ide o najväčšiu školu zdravotnícku v Českej republike. Tomuto faktu zodpovedali veľkorysé priestory školy, ktoré vznikli spojením dvoch budov a nespočetné množstvo zdravotníckych odborov. Sú zdokumentované na jednej z priložených fotografií. Školou nás sprevádzala a po celý čas nášho pobytu sa nám venovala vedúca odboru praktická sestra PhDr. Jana Uhrová. Pôvodom Slovenka z Humenného.

Osobne som sa zúčastnila vyučovacích hodín somatológie, ošetrovateľstva, psychológie, prvej pomoci, chirurgie a mnohých ďalších. Jana Dunajčanová bola na náčuvách na praxi na vybraných pracoviskách v nemocnici Motole a v Ústrednej vojenskej nemocnici. Mali sme možnosť nahliadnuť do zaužívaných zvyklostí , postupov a skúseností jednotlivých vyučujúcich. Inšpirovať sa, ba aj poučiť. Aj vymaniť sa zo stereotypu.

Ďakujem týmto za ochotu a ústretový prístup zo strany riaditeľky školy PhDr. Márie Janákovej, Ph.D. , ale hlavne za srdečný, a hlavne ľudský prístup , zo strany našej sprievodkyne PhDr. Janky Uhrovej. Nezištne sa nám venovala po celý čas. Som vďačná za možnosť zažiť túto skúsenosť. Hodnotím ju ako veľmi obohacujúcu.

Zuzana Litomerická