Skip to main content
Krúžková činnosť
| Táňa Pavlíková

V školskom roku 2023/2024 otvárame 13 krúžkov, v ktorých žiaci môžu tráviť zmysluplne svoj voľný čas, realizovať svoje túžby a sny, hľadať si nových priateľov a skúsiť tvoriť nové projekty. Vybrať si študenti mohli  z nasledujúcich krúžkov:

1. Zdravotnícky krúžok- maskovanie rán

Cieľom krúžku je naučiť študentov zručnostiam pri realistickom znázorňovaní rán, ktoré využívajú pri súťažiach , prezentáciách a výučbe prvej pomoci v školách, verejných akciách, dňoch otvorených dverí a podobne .Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: PhDr. Anna Takáčová

2. Príprava na olympiádu

Cieľom krúžku je pripraviť talentovaných žiakov na olympiádu v anglickom jazyku. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: Mgr. Zuzana Čopíková

3. Fonendoskop

Cieľom krúžku je príprava a vedenie školského časopisu ,tvorba vlastných žiackych prejavov a rozširovanie ich slovnej zásoby. S časopisom sa zúčastňujú regionálnych a celoslovenských súťaží. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: Mgr. Jana Kurucová

4. Zdravá výživa

Cieľom krúžku je zvýšiť záujem študentov o zdravú výživu v projektoch „Recykluj a vyhraj“ a „ Zachráňme planétu“. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: PhDr. Mária Dobrovská

5. Červený kríž v akcii

Cieľom krúžku je práca pre SČK realizáciou rôznych aktivít- zbierky, darcovstvo krvi, spolupráca s MŠ, ZŠ a SŠ pri zabezpečovaní zdravotníckej služby na športových, kultúrnych a iných akciách usporiadaných inštitúciami a organizáciami v meste Poprad a okolitom regióne. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: Mgr. Miloslava Slobodová

6. DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Veríme, že každý mladý človek má potenciál uspieť a príležitosti na dobré vzdelanie mu v tom môžu pomôcť. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: PhDr. Jana Kokoruďová,PhD., PhDr. Jana Rothová

7. Krúžok informatiky.

Krúžok je určený milovníkom nových technológií, bez ktorých sa moderné zdravotníctvo nemôže zaobísť. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: Ing.Stanislav Čopík, PhD.

8. Prevencia legálnych a nelegálnych drog

Cieľom krúžku je informovanosť a prevencia drog a moderných závislostí  medzi študentami v spolupráci s odborníkmi na túto problematiku. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: PhDr. Dana Faixová

9. Praktická sestra v praxi

Cieľom krúžku je získavanie praktických skúseností a zručností pri realizácii edukácie žiakov základných a stredných škôl . Krúžok je určený pre študentov 2. ročníka.

Krúžok vedie: Mgr. Jana Dunajčanová

10. Svet patrí nám

Cieľom krúžku je pestovanie zdravého životného štýlu, propagovanie a aktívna účasť na humanitných a ekologických akciách. Krúžok je určený pre študentov 3. ročníka.

Krúžok vedie: Mgr. Zuzana Hrivíková

11. Mladí záchranári

Cieľom krúžku  je precvičovanie modelových situácií poskytovania prvej pomoci v teréne, ukážky prvej pomoci na základných a stredných školách. Krúžok je určený pre študentov 2.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: PhDr. Andrea Kakalejčíková

12. Tretiaci spoznávajú svet

Cieľom krúžku je  spoznávať svet okolo seba a vyberať správne hodnoty pre svoj individuálny rozvoj. Krúžok je určený pre študentov 3. ročníka.

Krúžok vedie: Mgr. Katarína Zahradníková

13. Strojopis- desaťprstová metóda

Najefektívnejšia metóda výuky strojopisu. Cieľom je naučíť sa písať rýchlo a efektívne bez toho, aby ste museli rozmýšľať nad umiestnením jednotlivých klávesov – teda aj poslepiačky. Strojopis je dnes neoddeliteľnou súčasťou mnohých povolaní. Ide o jednorazovú investíciu Vášho času s trvalým úročením – Vaša rýchlosť pri písaní bude stále rásť a chybovosť sa bude zmenšovať. Krúžok je určený pre študentov 1.-4. ročníkov.

Krúžok vedie: Mgr. Mária Vagašová