Skip to main content
Školská súťaž v prvej pomoci.
| Táňa Pavlíková

V stredu 26.6.2024 sme usporiadali školskú súťaž v prvej pomoci. Keďže prváci tento predmet ešte nemali vytvorili sme pre nich samostatnú kategóriu a súťažili v laickej prvej pomoci medzi sebou. Druhá kategória boli druháci a tretiaci. Za triedu súťažilo 4-členné družstvo , ktoré riešilo 3 úlohy a test. Zvyšok triedy súťažil tiež, ale v predmetoch biológia, psychológia a ošetrovateľstvo. Body sa zrátavali spolu za družstvo aj zvyšok triedy. Jedným zo stanovísk bola aj vojenská sanitka, ktorú nám prišli predviesť 2 príslušníci slovenskej armády z Liptovského Mikuláša. Zároveň sa mali študenti možnosť oboznámiť s ich prácou a popýtať sa ako funguje vojenské zdravotníctvo. Súťažiace družstvá si svoje úlohy splnili a keďže každému to šlo inak, výsledky sú nasledovné

Kategória 1. ročníkov :
1. miesto 1.PS B – 212 bodov
2. miesto 1.PS A – 169 bodov

Kategória 2. a 3. ročníkov :
1. miesto 2.PS A - 208 bodov
2. miesto 3.PS B - 200 bodov
3. miesto 2.PS B - 193 bodov
4. miesto 3.PS A – 188 bodov

Blahoželáme víťazom a dúfam, že študenti si to užili . Zároveň poďakovanie patrí všetkým kolegom a študentom, ktorí sa podieľali na tomto vydarenom podujatí.. Zároveň verím , že sa znovu súťaž stane naším každoročným podujatím na konci školského roku