Skip to main content
HISTORICKO-LITERÁRNA EXKURZIA V KOŠICIACH
| Jana Kurucová

Vyučovací proces a získavanie nových vedomostí sa dá realizovať rozličnými spôsobmi. Jedným z nich je i aktívne spoznávanie výnimočných pamiatok Slovenska a prepájanie poznatkov z rôznych odborov. Kroky 1. B v sprievode učiteliek Anny Takáčovej, Evy Bednárovej a Jany Kurucovej dňa 19. 6. 2024 smerovali do „metropoly východu“, do Košíc. Zaujímavú prechádzku po námestí sme zavŕšili prehliadkou veľkolepej gotickej stavby – Dómu sv. Alžbety. Sympatická sprievodkyňa nám porozprávala o relikvii, ktorá viedla k stavbe chrámu i o sv. Alžbete Uhorskej, ktorá je patrónkou aj zdravotných sestier. Mohli sme vstúpiť do krypty, kde je pochovaný František Rákoci s príbuznými. Zaujímavú prehliadku sme ukončili výstupom na vežu a naskytol sa nám úchvatný pohľad na mesto. V Historickej radnici nás privítal obľúbený slovenský herec Lukáš Latinák, ktorý nám veľmi kreatívne vysvetlil, prečo máme byť hrdí na náš materinský jazyk, ako sa poučiť z príbehov zobrazených v literatúre. Pútavé rozprávanie doplnil nezabudnuteľným prednesom. Poetický biftek Lukáša Latináka bol pre nás zaujímavým pohľadom na literatúru a nezabudnuteľným zážitkom. Príjemné letné počasie sme využili na pokojné posedenie pri fontáne i povzbudzovaním športovcov, pretože prebiehala akcia propagujúca atletiku JBL JUMP FEST. Nechýbala ani návšteva Auparku a napokon pokojná cesta domov. Spolu sme prežili vydarený letný deň.