Skip to main content
Súťaž v prvej pomoci - Brno
| Táňa Pavlíková

V rámci projektu Erazmus + sme sa v dňoch 11.6.-14.6.2024 zúčastnili súťaže v PRP , ktorú usporiadala SZŠ Jaselská Brno. Išlo 3. ročník krajskej súťaže pod záštitou hejtmana Juhomoravského kraja Mgr. Jana Grolicha. V rámci adaptácie na nové prostredie sme si pozreli školu aj jej sídlo Brno. Mali sme možnosť vidieť špičkovú učebňu ošetrovateľstva, vybavenú kvalitnými pomôckami aj ďalšie priestory školy. Absolvovali sme stretnutie s vedením školy na čele s pani riaditeľkou PhDr. Číkovou a jej zástupkyňami. V rámci mesta sme videli viacero zaujímavých pamiatok a miest, ktorými sa môže druhé najväčšie mesto Česka popýšiť. No a vo štvrtok 13.6. sme sa s našimi študentkami Simonou Jackovou z 3.B a Mariannou Koščákovou a Natáliou Šimonovou z 3.A zúčastnili samotnej súťaže v PRP.

Musím skonštatovať, aspoň z môjho pohľadu, že išlo o náročných 5 stanovíšť, ktoré dokonale preverili nielen naše študentky ale aj ďalších 14 družstiev. Úlohy boli náročné, dobre pripravené- figuranti zahrali svoje úlohy dokonale, či už to bola bitka v bare, autohavária s viacerými zranenými, rodička v kotolni, či amputované prsty, infarkt, otvorená zlomenina dolnej končatiny... Prakticky „všehochuť“ , s čím sa môžete stretnúť v praktickom , či profesionálnom živote zdravotníka. Dievčatá dostali zabrať, pretože stanovištia , okrem 1, boli situované v blízkom okolí školy. Na plnenie úloh dohliadala prísne porota zložená z lekárov, záchranárov, vrchných sestier a učiteliek ošetrovateľstva. Po absolvovaní jednotlivých úloh sa dievčatá dozvedeli , aké chyby urobili, čo bolo dobré a kde mohli reagovať inak. Po ukončení súťaže, sme mali možnosť zhliadnuť videá, natočené v priebehu súťaže a samotní študenti sa mali možnosť vidieť na zázname ,ako si počínali pri súťaži. V čase, kým sme čakali na vyhodnotenie, videli sme ukážky práce so služobným psom, pri vyhľadávaní zranených a nezvestných. V súťaži sa vyhlasovali prvé 3 miesta, všetci ostatní boli zahrnutí na 4. miesto.

Ako sa hovorí boli sme, videli sme, nevyhrali sme , ale poučili sme sa .Vieme, kde máme rezervy a preto sa tešíme na ďalšie takéto možnosti , kde sa môžeme poučiť a zlepšiť. Ďakujeme dievčatám za vzornú reprezentáciu školy.