Skip to main content
SOPHISTA PRO REGIONE
| Jana Kurucová

Prešovský samosprávny kraj každoročne oceňuje plaketou Jána Amosa Komenského výnimočných pedagógov škôl, ktorí svojou činnosťou významným spôsobom ovplyvnili aktivity žiakov a prispeli tak k šíreniu pozitívneho mena školy. 17. júna 2024 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove konal už 14. ročník slávnostného odovzdávania ocenení. Za mimoriadny prínos pri výchove a vzdelávaní žiakov si z rúk predsedu PSK Milana Majerského prevzala plaketu Sophista pro regione naša učiteľka anglického jazyka Mgr. Tatiana Husárová. Pedagogický zbor Strednej zdravotníckej školy v Poprade obohatila svojím nevšedným a veľmi kreatívnym prístupom vo vzdelávaní cudzieho jazyka a bohatou a pestrou mimoškolskou činnosťou, v rámci ktorej dokáže odhaliť i skrytý potenciál študenta. Ako skúsená učiteľka pristupuje k svojim žiakom ako k jedinečným a výnimočným sobnostiam, svojím zanietením a empatickým vnímaním dokáže prebudiť i prejaviť ich schopnosti, vie, že na formovanie myslí mladých ľudí je potrebné veľké srdce. Toto prestížne ocenenie Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región si Tatiana Husárová právom zaslúži, nakoľko o jej práci hovoria veľmi úspešné projekty, ktoré zrealizovala. „Keď vzdelávame mysle mladých, nemali by sme zabudnúť vzdelávať aj ich srdcia,“ povedal Dalajláma a týmito slovami sa riadi aj Tatiana Husárová. Naša škola sa môže pýšiť i šikovnými žiakmi, a preto na ocenenie Lux mentium – svetlo poznania bola nominovaná Petra Pristašová zo 4. B za poskytnutie prvej pomoci neznámemu pánovi na ulici.