Skip to main content
Erasmus + v Olomouci
| Lydka Cimermanová

Začiatkom júna od 3.6- 6.6.2024 sme sa zúčastnili projektu Erasmus + na odbornom vzdelávaní a príprave v Strednej zdravotníckej škole a Vyššej odbornej škole zdravotníckej Emanuela Pöttinga v Olomouci. V úvode nás históriou školy previedla kronikárka Mgr. Hana Dostálová, vďaka ktorej sme sa dozvedeli, že v tomto školskom roku si pripomínajú už 120. výročie založenia Ústavu grófa Pöttinga. V súčasnosti škola poskytuje vzdelávanie v 7 študijných odboroch, z toho 4 na strednej zdravotníckej škole- zdravotnícky asistent, nutričný asistent, laboratórny asistent, asistent zubného technika a 3 na vyššej odbornej škole zdravotníckej- diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný farmaceutický asistent a diplomovaný zdravotnícky záchranár. Zúčastnili sme sa výchovno- vzdelávacieho procesu odborných a všeobecných predmetov, ako ošetrovateľstvo, psychológia, somatológia, ošetrovateľská prax, prvá pomoc, ošetrovateľské techniky a matematika. Navštívili sme Fakultnú nemocnicu a Vojenskú nemocnicu v Olomouci. Naším cieľom bolo rozvíjanie, prehlbovanie, a skvalitnenie teoretických vedomostí a praktických zručností. Preto naše veľké poďakovanie patrí p. riaditeľovi Mgr. Pavlovi Skulovi, Mgr. Ľudmile Rážkovej a ostatným vyučujúcim, ktorí sa nám venovali počas absolvovania hospitácií na školiacich pracoviskách.