Skip to main content
Žurnálový stetoskop
| Jana Kurucová

Žurnálový stetoskop je celoslovenská súťaž v tvorbe časopisov stredných zdravotníckych škôl. 12. júna 2024 sa v priestoroch našej školy konal už jej 14. ročník. Pravdou je, že do súťaže sa zapája čoraz menej časopisov, čo je veľká škoda, pretože, ako konšatatovali aj porotkyne, časopisy dosahujú vysokú kvalitu článkov i grafickej úpravy a z mnohých príspevkov vyžaruje ľudskosť a empatia, ku ktorej sú žiaci počas štúdia vedení. Oficiálny 14. ročník podujatia otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ školy Mgr. M. Bednár. Vo svojej reči prítomných oboznámil s históriou podujatia a vyzdvihol snahu tvoriť časopisy v printovej podobe. Nasledovali slová predsedníčky hodnotiacej poroty p. Moniky Naštickej, ktorá vyzdvihla dobrú úroveň prihlásených časopisov i náročnosť rozhodovania. Účastníci podujatia konštatovali, že podobné stretnutia majú zmysel, nakoľko si prítomní mohli vymieňať skúsenosti nielen s tvorbou časopisov. Popoludnie sprevádzala príjemná pracovná atmosféra vyplnená vzájomnými rozhovormi medzi učiteľmi i žiakmi. Náš časopis Fonendoskop sa v celkovom hodnotení umiestnil v zlatom pásme a my sa z tohto úspechu veľmi tešíme. Všetci sme počas neformálnych rozhovorov konštatovali, že je škoda, že mnohé časopisy sa presúvajú do online priestoru. Uvidíme, akú budúcnosť majú časopisy v printovej podobe.