Skip to main content
Ústne maturitné skúšky
| Táňa Pavlíková

V dňoch 27.5.-31.5.2024 prebehli v škole ústne maturitné skúšky. Boli poslednou časťou maturitného maratónu, ktorý absolvovali naši maturanti a naši učitelia s nimi. Musím s radosťou konštatovať , že výsledky boli skvelé, čo nás naozaj teší. V externej časti slovenského jazyka a literatúry uspeli naši študenti na 59,2%, v anglickom jazyku úroveň B1 na 63,6% ,v úrovni B2 76,9% a v nemeckom jazyku 47,3%. Zároveň je potrebné podotknúť, že v externej časti MS sme vo všetkých predmetoch boli nad celoslovenským priemerom.

V praktickej časti bol priemer za celý 4.ročník 1,16 .

V ústnej časti

  • zo slovenského jazyka a literatúry bol priemer 2,11
  • z anglického jazyka B1 1,49
  • z anglického jazyka B2 1,00
  • z nemeckého jazyka B1 1,13
  • z teoretickej časti odbornej zložky 1,80

Naozaj môžem konštatovať, že to boli skvelé výsledky. Blahoželám študentom 4. ročníka aj ich učiteľom.