Skip to main content
Zdravotník v akcii
| Lydka Cimermanová
V piatok 7. júna sa konal 16. ročník vedomostno- športovej sútaže stredných zdravotníckych škôl v prvej pomoci, ktorú organizovala Stredná zdravotnícka škola Prešov. Sútaže sa zúčastnilo 21.družstiev z celého Slovenska, ktoré si zmerali sily v poskytovaní prvej pomoci, teste, streľbe a športovej zdatnosti. Veľká vďaka patrí našim študentom druhého ročníka- Pavle Rendovej, Janke Stasovej, Klaudii Pajerovej a Gorkovi Oroza Macko, ktorí aj napriek nepriaznivému počasiu vybojovali pre nás krásne 5.miesto. Ďakujeme.