Skip to main content
Botanická záhrada
| Zuzka Čopíková

Ako už tradične, aj tento rok sme sa s prvákmi vybrali koncom mája na ekologické cvičenie do Expozície tatranskej prírody (botanickej záhrady) v Tatranskej Lomnici, kde sme mohli vidieť vzácne i ohrozené druhy tatranskej kveteny a spoznať dreviny rastúce v Tatrách. Potom sme pokračovali na náučný chodník Pramenisko, ktorý vedie horským lužným lesom - vzácnym chráneným územím, ktorého ráz určuje najmä voda v podobe jarčekov, potokov i stojacich vôd. Počasie nám prialo a tak sme strávili príjemný čas v našich veľhorách a dozvedeli sa čosi o tamojšej flóre a faune.