Skip to main content
Vnútorný školský poriadok 2023
| Miro Bednár

Education photo 16Riaditeľ školy zverejnil nový vnútorný školský poriadok, ktorý zohľadňuje zmeny v prestávkach a jeho platnosť je od 1. septembra 2023. Nový poriadok si môžete prečítať na tomto odkaze LINK.