Skip to main content
Digitálny žiak (príspevok 350 Eur na počítač alebo tablet) – nová oprávnená skupina
| Miro Bednár

Vážení rodičia tohtoročných prvákov. Ministerstvo pre investície a informatizáciu SR (MIRRI) v predchádzajúcom školskom roku spustilo projekt s názvom Digitálny žiak. Ten spočíva v poskytnutí finančnej dotácie vo výške 350 eur na nákup výpočtovej techniky pre vybrané skupiny žiakov. Aktuálne zaviedli ďalšiu oprávnenú skupinu žiakov: žiaci prvého ročníka stredných škôl v školskom roku 2023/2024. O príspevok na nákup nového počítača či tabletu môžu požiadať zákonní zástupcovia žiaka do 30.septemra 2023. Podmienkou získania príspevku je vyplnenie registračného formulára. Následne žiadateľ dostane od ministerstva potvrdzujúcu SMS správu a informácie o ďalšom postupe. Príspevok nebude vyplácaný v hotovosti, ani na účet, ale bude to bezhotovostný príspevok na nákup zariadenia v niektorej zo zmluvných predajní. Ak bude zariadenie drahšie ako 350 eur, rozdiel si doplatí kupujúci. Registračný formulár, zoznam predajní a ďalšie informácie o projekte nájdete na https://digitalnyziak.sk/.

Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy