Skip to main content
Výsledky prijímacieho konania večerné štúdium 2.kolo
| Miro Bednár

Education photo 19Riaditeľ školy zverejňuje výsledky prijímacieho konania po 2.kole v odbore 5361N praktická sestra (večerné štúdium) pre školský rok 2023/2024.Výsledky si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz

Výsledky prijímacieho konania pre šk.r. 2023/2024 v odbore 5361 N praktická sestra (PDF)