Skip to main content
Rozlúčka so štvrtákmi 2023
| Majka Vagašová

Niekoľko dní po maturitných skúškach sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi krátkym programom spojeným so slávnostným odovzdaním vysvedčení a ocenení najúspešnejších maturantov. Na ceste životom im prajeme veľa  úspechov a vyktrčenie tou správnou nohou.