Skip to main content
Súťaž v prvej pomoci Dolný Kubín
| Lydka Cimermanová

Dňa 13.6. 2023 sme sa zúčastnili celoštátnej súťaže zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci v Dolnom Kubíne. Na súťaži sa zúčastnilo 12 družstiev z celého Slovenska a celá súťaž pozostávala z 5 modelových situácií a z vedomostného testu. Aj keď zvíťaziť mohli len tri družstvá, veľké poďakovanie patrí našim tretiakom Sabíne Vasiľovej, Petre Pristašovej a Samuelovi Lapšanskému, ktorí poskytovali prvú pomoc na namaskovaných figurantoch cez poranenia, úrazy a náhle stavy. Ďakujeme, že máme takých šikovných študentov.