Skip to main content
Dopravná súťaž na ZŠ Komeského
| Anka Takáčová

Dňa 13.6.2023 sa žiačky/3.A – Čižíková, Neupauerová,Orolínová, M.Majerčáková, D. Baková – 1.B/ našej školy pod vedením p. uč. Takáčovej zúčastnili súťaže dopravnej výchovy pre Materské školy okresu Poprad, ktorú organizovala MŠ Komenského. Našou úlohou bolo ukázať budúcim prváčikom základy prvej pomoci pri bezvedomí, KPR u dieťaťa a dospelého a taktiež ako ošetriť odreninu či tepnové krvácanie pri páde z bicykla alebo kolobežky. Škôlkari boli veľmi šikovní a hravou formou všetko zvládli. Na tejto akcii sme sa zúčastnili nielen ako budúci profesionálni zdravotníci, ale aj ako zdravotnícky dozor pre predškolákov na dopravnom ihrisku. Bystré a zvedavé deti dotvárali príjemnú atmosféru a my sme boli radi, že sme znova mohli byť niekde užitoční a naučiť deti MŠ niečo nové.