Skip to main content
FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA 2023
| Bibiana Macková

Dnešný deň pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja sa na Kežmarskom hrade uskutočnil 9.ročník FESTIVALU ŠTUDENTSKÝCH REMESIEL. Našu školu sme reprezentovali už v rannom sprievode hlavným námestím v Kežmarku v "historických" uniformách až po naše súčasné v odbore praktická sestra. Naše žiačky veľmi pútavo,odborne a s ochotou prezentovali ukážky a nácvik poskytovania prvej pomoci Kolcunová S., Šustrová T. ,Trošanová S., 3.A. Aj najmenším divákom sa hravou formou venovali Kurčáková M. ,Špaková S.,2.B. Každý,kto sa zastavil pri našom stanovišti mal možnosť si na želanie vybrať akékoľvek poranenie a absolvovať maskovanie rán, ktoré prezentovali Simona Kubaská. 1.A a D.Baková 1.B. Verime,že sme tento ročník obohatili a prilákali aj ďalších budúcich zdravotníkov.

Ďakujeme!