Skip to main content
Prvá pomoc v ZŠ Vikartovce
| Anka Takáčová

V pondelok dňa 22.5.2023 žiačky 2.B triedy Viktória Hönschová , Mellisa Imrichová , Kerstin Andrášiová , Monika Petrenková a Simona Jacková učili druhý stupeň Základnej školy vo Vikartovciach základy prvej pomoci , ako správne postupovať v stavoch ohrozujúcich život a ako privolať záchrannú službu. Žiaci si vyskúšali KPR , Heimlichov hmat , Gordonov úder – PP pri dusení , ošetrenie tepnového krvácania , otvorenej zlomeniny , stabilizovanú polohu a rôzne iné veci. Každému jednému to išlo veľmi dobre a všetci boli veľmi šikovní.